ธุรกิจร้านกาแฟเพื่อสังคม “Café Amazon for Chance”

เชื่อว่าคอกาแฟหลาย ๆ คนต้องเคยได้ลองกาแฟของคาเฟ่ อเมซอนกันอยู่แล้ว และอาจจะเป็นกาแฟโปรดของใครอีกหลายคนเลยก็ว่าได้ แต่ในมุมขอผู้ทำธุรกิจร้านกาแฟอย่างคาเฟ่ อเมซอน ไม่ใช่เพียงจะพัฒนาร้านและผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เท่านั้น แต่อีกมุมหนึงที่คาเฟ่ อเมซอนได้ทำและใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือการขายกาแฟเพื่อสังคม...   

อีกแผนงานหนึ่งที่ได้มีการดำเนินงานมาโดยตลอดคือการสร้างคุณค่าให้สังคมผ่าน Café Amazon for Chance ที่ได้นำความสำเร็จของธุรกิจคาเฟ่ อเมซอนที่มีมากกว่า 4,000 สาขาทั้งในและต่างประเทศในขณะนั้น    

เป็นการช่วยสนับสนุนการทำงานโดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินเป็นกลุ่มแรก ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากผู้พิการทางร่างกาย และมักได้รับการจ้างงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา รวมทั้งไม่มีการอบรมพัฒนาความสามารถในสายอาชีพนี้อีกด้วย โดยให้เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่ อเมซอน ตามสโลแกนที่ว่า “Café Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้พิการไทย   

ซึ่ง Café Amazon for Chance สาขาแรก เป็นร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

ต่อมาในปี 2563 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) ผู้ดำเนินธุรกิจร้านคาเฟ่ อเมซอน ได้ริเริ่มขยายโอกาสในการทำงานสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โดยเล็งเห็นถึง กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีผู้สูงอายุอีกมาก ที่ขาดโอกาสในการทำงานเนื่องจากวัยที่มากขึ้น ดังนั้น โออาร์ จึงได้มีความร่วมมือกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดตั้ง “ร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ดำเนินการโดยบาริสต้าสูงวัย” สาขาแรกขึ้น เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 และต่อมา  

และเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 ได้จัดตั้งร้าน Café Amazon for Chance สาขาแรกที่จ้างงานบาริสต้าผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยร้านตั้งอยู่ที่ศูนย์บัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงามจังหวัด ชลบุรี     

หลังจากนั้นเกิดความร่วมมือเรื่อยมาจนทำให้ Café Amazon for Chance เป็นร้านกาแฟที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสมากมาย ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย เพราะยังเปิดสาขาในต่างประเทศ โดยตั้งอยู่ที่ถนนพระสีหนุ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งให้บริการโดยบาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในประเทศกัมพูชา   

โดยปัจจุบัน Café Amazon for Chance แบ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการหลัก ๆ ได้แก่ กลุ่มสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยจะจัดอบรมและฝึกฝนให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่ อเมซอนมีการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทำงานและการสั่งซื้อ รวมทั้งใช้นวัตกรรมใหม่อย่างเครื่องบดอัตโนมัติ (Hybrid Machine) และระบบ 2 หน้าจอ (Duo Screen) มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน จนสามารถเป็นบาริสต้ามืออาชีพในร้านคาเฟ่ อเมซอนได้สำเร็จ

เป็นการขยายโอกาสให้กว้างขึ้น โอกาสในการทำงานเป็นบาริสต้าไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงผู้พิการอีกต่อไป แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดโอกาสทุกคนได้มาเป็นส่วนร่วม รวมไปถึง กลุ่มสำหรับผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ใช้สถานที่เป็นที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและจ้างงานของกลุ่มทหารผ่านศึกที่ได้รับการบาดเจ็บจากการรบตลอดจนครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้มีอาชีพและรายได้ ที่มั่นคง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสำหรับผู้พิการทางเรียนรู้ (กลุ่มออทิสติก) และดำเนินการโดยคนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ถือกระทำด้วย   

จนถึงปัจจุบัน Café Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 40  สาขา สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 83 คน ประกอบด้วย ผู้พิการทางการได้ยิน 24 คน ผู้พิการทางการเรียนรู้ 2 คน ผู้สูงวัย 60 คน ทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัว 2 คน คนไร้ที่พึ่ง 2 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2565)    

เชื่อว่าหลังจากนี้คงจะเกิดความร่วมมือเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ หน่วยงานและหลาย ๆ พื้นที่เพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมให้มีคุณภาพผ่านความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่หลากหลาย ซึ่งแน่นอนว่าใครที่อยากจะไปใช้บริการ เพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานของ Café Amazon for Chance ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ในหลาย ๆ พื้นที่ อาทิ ในกรุงเทพมหานคร จะมีสาขาอยู่ที่ สาขา หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา (ติดป้อมพระสุเมรุ) (พิการทางการได้ยิน) , สาขา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (พิการทางการได้ยิน) , สาขา The Offices @ CTW (Supported by AGODA) (พิการทางการได้ยิน) และอื่น ๆ   

ขณะที่ใครที่ขับรถออกต่างจังหวัด หรืออยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ก็สามารถไปใช้บริการได้ อย่างเช่นที่ สาขา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พิการทางการได้ยิน) , สาขา โรงพยาบาลแหลมฉบัง  (พิการทางการได้ยิน) , สาขา นาวิกโยธิน เตยงาม  (ทหารผ่านศึกและครอบครัว) , สาขา Central จันทบุรี  (สูงวัย) , สน.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (สูงวัย) , สน.สันกำแพง2 (สูงวัย) , CMU HEAT ม.เชียงใหม่ (สูงวัย) , บุรีรัมย์ คาสเซิล (สูงวัย) , คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น(อาคารเวชวิชชาคาร) (สูงวัย) , อาคารพาณิชย์ ถนนรัษฎา ภูเก็ต (สูงวัย) , MINI AICA สุราษรฏ์ธานี (สูงวัย) , รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช จุด 2 (สูงวัย) , สน.หาดใหญ่ (ช่องเขา) (สูงวัย) ,โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (สูงวัย) เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซีอีโอใหม่ 'โออาร์' กางแผนลงทุน 1.1 แสนล้าน เพิ่มสัดส่วนธุรกิจไลฟ์สไตล์

“ดิษทัต” CEO ใหม่ OR กางแผนงบลงทุน 5 ปี กว่า 1.1 แสนล้าน โดยปี 66 ทุ่มกว่า 3.1 หมื่นล้าน แบ่ง 45% ในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ พร้อมผลึกกำลังกลุ่มปตท. เป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐาน EV ไทย มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น ดันยอดขายน้ำมันปี 66 ขยายตัว

OR เปิดตัว CEO คนใหม่ ‘ดิษทัต ปันยารชุน’

CEO OR คนใหม่ พร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เสริมความ แข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย “OR’s SDG”  หรือ SDG ในแบบฉบับของ OR ในการเพิ่มโอกาสที่จะเติบโตเคียงข้างชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด “RISE OR” หรือ “ติดปีก OR” ให้ทะยานไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โออาร์ลุยโมเดล Cafe Amazon for Chance ปั้น 60 สาขาสร้างอาชีพผู้ด้อยโอกาส

แน่นอนว่าคอกาแฟ จะต้องรู้จักแบรนด์กาแฟที่ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และครองส่วนแบ่งตลาดไปได้อย่างมาก เพราะกลยุทธ์ที่สร้างความเข้าถึงง่ายให้กับผู้บริโภค

ตอกย้ำการดำเนินงาน Café Amazon สะท้อนความยั่งยืน-รักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่าน BCG โมเดล

ในปี 2565 ที่ผ่านมาในโลกของธุรกิจมักจะมีการหยิบยกแนวคิดการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์(Net Zero) มาพูดถึงกันมาก