โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 202 ผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ

5 พ.ย.2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน ๒๐๒ ราย ดังนี้

๑. น ายสุทธิโชค เทพไตรรัตน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

๒. นายธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

๓. นายสุพจน์ แสงประชากุล ผู้พิพากษาอาวุโสใน ศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๒

๔. นายจตุรงค์ นาสมใจ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๑

๕. นายวีรวิทย์ สายสมบัติ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๗

๖. นายสุพจน์ ธำรงเวียงผึ้ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๖

๗. นายอำนาจ พวงชมภู ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๗

๘. นายสุภกิจ กิตสัมบันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๕

๙. นายประพนธ์ กองมะลิกันแก้ว ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค ๒

๑๐. นายประสิทธิ์ สนามชวด ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ อ่านทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน