ผู้พิพากษาทั่วประเทศ ลงคะแนนเลือกแล้ว 4 ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย อุดมศรีสำราญ,นางอโนชา ชีวิตโสภณ,นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์,นายสุพจน์ หนูเกลี้ยง

15 พ.ย.2565 -  ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าวันนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ที่ว่างลงก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา จำนวน 2 ตำแหน่ง ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามมาตรา 36 (2) (ก) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน จากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม

ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ประเภท ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาได้ 127 คะแนน

2. นายสมชาย อุดมศรีสำราญ ผู้พิพากษาศาลฎีกาได้   98 คะแนน

ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 คน ได้แก่

1. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ได้  649 คะแนน

ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 1 คน ได้แก่

1. นายสุพจน์ หนูเกลี้ยง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ได้ 1,416 คะแนน

สำหรับ ก.ต. นั้นเป็นองค์กรทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม มีหน้าที่ในการพิจารณาเเต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น มีอำนาจให้คุณให้โทษ ผู้พิพากษาที่กระทำความผิดรวมถึงคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดย ก.ต. ทั้งคณะจะมีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ก.ต.โดยตำแหน่ง มี ก.ต.ชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก 2 คน ที่มาจากการเลือกของผู้พิพากษาเเละมีกำหนดอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี และติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลปกครองสูงสุด ถกคดีฟ้องกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งมิชอบ ตุลาการเสนอความเห็นยกฟ้อง

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีนัดแรก ในที่คดีที่ นายนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ผู้สมัครส.ส.กทม. คดีที่นายพัฒนา สัพโส ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.จ.สกลนคร

ประธานศาลฎีกา สั่งตั้งกก.สดับตรับฟัง ข้อเท็จจริง-รายงานผล ปมถอนหมายจับ ส.ว.ดัง

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าหนังสือร้องเรียนไปยัง ก.ต. ของ ตำรวจ สน.พญาไท เกี่ยวกับการร้องขอออกหมายจับ สว.คนดัง กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการเพิกถอนหมายจับ

โฆษกศาลฯ แจงปมเพิกถอนหมายจับ ส.ว.คนดัง 'ก.ต.' รับทราบข้อเท็จจริงแล้ว

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณี หนังสือชี้แจง ของ ตำรวจ สน.พญาไทเกี่ยวกับการร้องขอออกหมายจับ สว.คนดัง กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการเพิกถอนหมายจับ และมีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียล ว่า ในเรื่องดังกล่าว ตนเองเห็นหนังสือที่ส่งต่อผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ทั่นโรมมาแล้ว! ยื่น ก.ต.สอบผู้พิพากษาเพิกถอนหมายจับ ส.ว.ทรงเอ

โรมยื่น ก.ต.สอบ ผู้พิพากษาเพิกถอนหมายจับ ส.ว.ทรงเอ ชี้เหตุการปฏิบัติตามกฎหมายต้องเสมอภาค ไม่แบ่งเเยกคนธรรมดาบุคคลสำคัญ