ประธาน กกต. เซ็นคำสั่งนับคะแนนใหม่ ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อ 47 หน่วย 16 จังหวัด

8 มิ.ย.2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอิทธิพร   บุญประคอง   ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​  ได้ลงนามในคำสั่งกกต. ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่    หลัง กกต.ได้รับรายงาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  แล้วปรากฏว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง  จึงสั่งให้นับคะแนนใหม่ ใน  47 หน่วย  ใน 16 จังหวัด  โดยให้นับคะแนนใหม่ภายในไม่เกินวันที่  11  มิ.ย. 2566   ประกอบด้วย 
 
1.กรุงเทพมหานคร  นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 40 แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  เขตเลือกตั้งที่ 7  , หน่วยเลือกตั้งที่ 15 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม เขตเลือกตั้งที่ 15   และ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี   เขตเลือกตั้งที่ 18   และแบบบัญชีรายชื่อ  หน่วยเลือกตั้งที่ 3 แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตเลือกตั้งที่ 1  , หน่วยเลือกตั้งที่ 7 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง เขตเลือกตั้งที่ 5  และ หน่วยเลือกตั้งที่ 11 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน เขตเลือกตั้งที่ 24  
 
2. จ.ชลบุรี    นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต  หน่วยเลือกตั้งที่ 46  เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1    และ นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1  
 
3. จ.ชุมพร  นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต  หน่วยเลือกตั้งที่ 21 หมู่ที่ 21 ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ เขตเลือกตั้งที่ 2   และ นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 12  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ  เขตเลือกตั้งที่ 2 และ หน่วยเลือกตั้งที่ 16 หมู่ที่ 17  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ เขตเลือกตั้งที่ 2   
 
4 จ.ตรัง  นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบแบ่งเขต หน่วยเลือกตั้งที่ 31   ตำบลทับเที่ยง ( เทศบาลนครตรัง )  อำเภอเมืองตรัง เขตเลือกตั้งที่ 1  , หน่วยเลือกตั้งที่ 1  หมู่ที่ 1 ตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอด เขตเลือกตั้งที่ 2  , หน่วยเลือกตั้งที่ 12  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา  เขตเลือกตั้งที่ 2    และนับคะแนนใหม่ แบบบัญชีรายชื่อ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอด  เขตเลือกตั้งที่ 2  , หน่วยเลือกตั้งที่  2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี  อำเภอห้วยยอด เขตเลือกตั้งที่ 2 , หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลวังคีรี  อำเภอห้วยยอด  เขตเลือกตั้งที่ 2  
 
5.จ.นครนายก   นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมืองนครนายก  เขตเลือกตั้งที่  1 
 
6จ.ประจวบคีรีขันธ์   นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต  หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน เขตเลือกตั้งที่ 3   และ นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ   หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังก์พง  อำเภอปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 , หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 , หน่วยเลือกตั้งที่ 8 เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 , หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 , หน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 8  ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 และ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก เขตเลือกตั้งที่ 3 
 
7.จ.แพร่ นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เทศบาลตำบลสวนเขื่อน  อำเภอเมืองแพร่ เขตเลือกตั้งที่ 1 
8.จ.ลพบุรี  นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   หน่วยเลือกตั้งที่ 27 หมู่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2    และแบบบัญชีรายชื่อ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 2  ตำบลกกโก  อำเภอเมืองลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1  ,  หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ 4 ตำบลกกโก  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1  , หน่วยเลือกตั้งที่ 11 หมู่ 6 ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1 , หน่วยเลือกตั้งที่ 14 หมู่ 9 ตำบลท่าแค  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1, หน่วยเลือกตั้งที่ 20 เทศบาลเมืองเขาสามยอด  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1 , หน่วยเลือกตั้งที่ 22 หมู่ 9 ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1 , หน่วยเลือกตั้งที่ 28  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  อำเภอเมืองลพบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 1
 
9 จ.สมุทรสาคร นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต  หน่วยเลือกตั้งที่ 24 หมู่ 5 เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนเขตเลือกตั้งที่  2    และแบบบัญชีรายชื่อ  หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ 5ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน  เขตเลือกตั้งที่ 2
10 จ.สระบุรี นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    หน่วยเลือกตั้งที่  3 หมู่ที่ 7  และหมู่ 11 ตำบลหนองไข่น้ำ  อำเภอหนองแค เขตเลือกตั้งที่ 3   และหน่วยเลือกตั้งที่  2  หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 12  เทศบาลตำบลบ้านหมอ   อำเภอบ้านหมอ  เขตเลือกตั้งที่ 4
 
11  จ. สุโขทัย   นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบแบ่งเขต  หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่  3 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์   อำเภอทุ่งเสลี่ยม   เขตเลือกตั้งที่ 3
 
 
12 จ.กาญจนบุรี   นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ    หน่วยเลือกตั้งที่  8 หมู่ที่  8 ตำบลด่านมะขามเตี้ย   อำเภอด่านมะขามเตี้ย  เขตเลือกตั้งที่ 2  และหน่วยเลือกตั้งที่  2  หมู่ที่  2  ตำบลนาสวน   อำเภอศรีสวัสดิ์   เขตเลือกตั้งที่ 5
 
13 จ.ฉะเชิงเทรา  นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ   หน่วยเลือกตั้งที่ 4  หมู่ที่ 4  ตำบลก้อนแก้ว  อำเภอคลองเขื่อน   เขตเลือกตั้งที่ 2
14 จ.พังงา   นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ    หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลเทศบาลท้ายเหมือง   อำเภอท้ายเหมือง  เขตเลือกตั้งที่ 2   และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งมะพร้าว  อำเภอท้ายเหมือง  เขตเลือกตั้งที่ 2
15 จ.เพชรบุรี  นับคะแนนใหม่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ   หน่วยเลือกตั้งที่  6 หมู่ที่ 6  ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ  เขตเลือกตั้งที่ 2
 
16 จ.หนองคาย  นับคะแนนใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ   หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดหลวง   อำเภอโพนพิสัย  เขตเลือกตั้งที่ 2    และหน่วยเลือกตั้งที่ 16  หมู่ที่ 15  ตำบลจุมพล    อำเภอโพนพิสัย  เขตเลือกตั้งที่ 2  
 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พี่ศรี' ร้องกกต. สอบ 'ปิยบุตร' ชี้นำก้าวไกลรับลูกวิจารณ์เรื่องตัดสิทธิ 'ช่อ พรรณิการ์'

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมายื่นคำร้องชี้เบาะแสให้ กกต.ได้ตรวจสอบกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตำหนิพรรคก้าวไกลที่ไม่รีบออกมาสื่อสารแบบเป็นทางการไม่ว่าจะแถลงหรือวิจารณ์ใดๆ

แล้วแต่ดวง! 'พิเชษฐ์' เผยยังแบ่งเก้าอี้ประธานกมธ. ไม่ลงตัว ต้องใช้วิธีจับสลาก

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 กล่าวถึงการเลือกคณะกรรมาธิการ(กมธ.) สามัญทั้ง 35 คณะ ที่ยังไม่ลงตัวว่า ในวันที่ 21 ก.ย. เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมตัวแทนพรรคการเมือง โดยตนจะเตรียมกล่องใส่ไข่ 8 ใบ

กกต.เปิดค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง พรรคก้าวไกลใช้มากสุด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ได้เผยแพร่สรุปรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 พ.ค 66 ของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามที่มาตรา

กกต. จ่อรับรองผลเลือกตั้งซ่อมระยอง ส่ง 2 แสนชื่อทำประชามติให้ ครม.

'แสวง' จ่อชงที่ประชุม กกต. รับรองผลเลือกตั้งซ่อมระยองเขต 3 เร่งส่ง 2 แสนรายชื่อ ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ ให้ ครม. สัปดาห์หน้า