ลุ้น! จันทร์นี้ ‘วุฒิสภา’ โหวต ‘เห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ’ 7 อรหันต์ กสทช. คุมเค้กก้อนโต

ลุ้นหนัก! จันทร์นี้ วุฒิสภาโหวตเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ 7 อรหันต์ กสทช. คุมผลประโยชน์เค้กก้อนใหญ่หลายแสนล้านบาท หลังลือสะพัด ขั้วอำนาจ-กลุ่มทุนโทรคมนาคม-อดีตบิ๊กตำรวจคนดัง ยศพล.ต.อ.  ดันคนของตัวเองติดเข้ารอบสุดท้าย หึ่ง!คนสัมพันธ์ลึก 3 ป. หากผ่านฉลุย  เต็งหนึ่งรอเป็นประธานคนใหม่อยู่ยาว 7 ปี

19 ธ.ค.2564- ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 20 ธ.ค.2564 พบว่ามีวาระสำคัญที่สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดต้องร่วมกันลงมติ  ได้แก่การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ชุดใหม่จำนวน 7 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้คัดเลือกจากผู้สมัครและส่งชื่อมาให้วุฒิสภาลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

โดยทั้ง 7 รายชื่อดังกล่าว ประกอบด้วย  พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ (ด้านกิจการกระจายเสียง) ,ศ.พิรงรอง รามสูต (ด้านกิจการโทรทัศน์) ,นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ (ด้านกิจการโทรคมนาคม) ,ศ.คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) ,นายต่อพงศ์ เสลานนท์ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) ,ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ (ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ก) ด้านกฎหมาย) และรศ.ศุภัช ศุภชลาศัย (ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ข) ด้านเศรษฐศาสตร์)

ทั้งนี้ รายชื่อทั้งหมดผ่านการตรวจสอบประวัติในทางลึกและทางลับจาก คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กสทช. ของวุฒิสภา ที่มีพล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธาน กมธ.ฯ และจะได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวที่เป็นรายงานลับ มาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาด้วย โดยในช่วงการเสนอผลการตรวจสอบดังกล่าว จะเป็นการประชุมลับ  จากนั้น สว.ทั้งหมดจะลงมติแต่ละรายชื่อว่าจะให้เข้าไปเป็นกสทช.หรือไม่  ที่เป็นการลงคะแนนลับ โดยผู้จะได้รับความเห็นชอบให้เข้าไปเป็นกสทช. จะต้องได้เสียงเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา ด้วยคะแนนเสียง  เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ และมีวาระการทำหน้าที่รวม 7 ปี

ที่ผ่านมาการเลือกกสทช.ชุดใหม่ ที่มีการรับสมัคร-คัดเลือกและส่งชื่อไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติในยุคคสช.และวุฒิสภาชุดปัจจุบันเห็นชอบ ที่ทำมาแล้วสองชุด กินเวลาเนิ่นนานหลายปี ตั้งแต่ยุคคสช.จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถมีกสทช.ชุดใหม่มาทำหน้าที่แทนกสทช.ชุดปัจจุบันที่อยู่มาร่วมสิบปี เพราะชื่อที่ส่งไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกวุฒิสภาโหวตปรากฎว่าโดนล้มกระดานหมดยกแผง  ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่นในยุคสนช. ในการลงมติเมื่อ20 เมษายน 2561 ที่ประชุมเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีปัญหาด้านคุณสมบัติและความประพฤติไม่เหมาะสม รวม 8 คน จากที่ส่งมา 14 ชื่อ ทำให้ที่ประชุมได้ลงมติไม่เลือกคนเป็นกสทช.ซึ่งตอนนั้นมีกรณีคลิปเสียงอ้างว่าพลเอกประยุทธ์ ที่เป็นนายกฯเวลานั้นด้วย ไม่พอใจบุคคลที่มีชื่อเข้ามาด้วยเพราะได้ข้อมูลว่า ชื่อที่ส่งมามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ

ขณะที่ในยุควุฒิสภาปัจจุบัน  ก็ปรากฏว่ามีการล้มกระดานการเลือกกสทช.เช่นกันโดยเกิดขึ้นช่วงต้นปีนี้ที่อาศัยจังหวะมีการแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯเลยทำให้มีการล้มกระดานรายชื่อทั้งหมดที่ส่งมาผ่านช่องทางการแก้ไขกฎหมาย คลื่นความถี่ฯ  จนสุดท้าย ทำให้กสทช.ชุดปัจจุบัน ยังทำหน้าที่อยู่ได้แบบยาวนานจะร่วม 11 ปีเข้าไปแล้ว แต่ก็ยังทำหน้าที่ได้ต่อไป เพราะในยุคคสช.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจตามมาตรา  44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/2562 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ระงับกระบวนการสรรหากสทช.และให้กสทช.ที่ทำหน้าที่อยู่ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้กสทช.ชุดใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่กสทช.โดนล้มกระดานมาแล้วถึงสองรอบ ทำให้การเลือกกสทช.วันจันทร์นี้20 ธ.ค.  จึงถูกจับตามองอย่างมากว่าจะมีการ”ล้มกระดาน”เกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ หลังก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวออกมาต่อเนื่องทำนองว่า มีกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มการเมือง -กลุ่มทุนด้านกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร มีการผลักดันและสนับสนุนบุคคลบางรายชื่อให้เข้าไปเป็นกสทช. โดยมีกระแสข่าวทำนองเช่น บางรายชื่อจาก 14 รายชื่อ  พบว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับอดีตบิ๊กตำรวจยศ พล.ต.อ. คนหนึ่ง ที่ใกล้ชิดกับขั้วอำนาจปัจจุบัน ท่ามกลางข่าวว่า ตัวเต็งคนที่อาจจะได้เป็นประธานกสทช.คนใหม่ หากรอบนี้ไม่โดนล้มกระดานหมด ประธานกสทช.คนใหม่ จะไม่ใช่คนที่มาจากวงการสื่อสารโทรคมนาคม แต่อาจเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยมีตำแหน่งในยุคคสช. และเป็นที่รู้กันดีว่า บุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์อันดีกับแกนนำระดับบิ๊กรัฐบาล

อย่างไรก็ดี ขณะที่ข่าวอีกบางกระแสก็ประเมินว่า จาก 7 ชื่อที่ส่งมาให้วุฒิสภาโหวต ต้องรอดูว่าจะหลุดเข้าไปหมดทั้งเจ็ดคนหรือไม่ หรือว่าจะมีบางคนไม่ได้รับความเห็นชอบ หลังมีกระแสข่าวเรื่องอาจจะมีสัญญาณบางอย่างส่งไปถึงสว.ภายในช่วงเช้าวันที่ 20 ธ.ค. เพื่อประสานให้สว.โหวตตกไป  แล้วไปเปิดรับสมัครกันใหม่ โดยไม่มีการล้มกระดานหมด โดยตามกฎหมายบัญญัติว่า กสทช.จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนั้นหากที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบรายชื่อห้าคน กสทช.ชุดใหม่ก็จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่หากไม่ถึงห้าคน ก็จะต้องไปคัดเลือกกันใหม่ เพื่อรอจนครบห้าคน

สำหรับ ภารกิจสำคัญที่รอให้กสทช.ชุดใหม่เข้ามาดำเนินการ ตัดสินใจแทนกสทช.ชุดปัจจุบันที่เป็นกสทช.แบบรักษาการ       พบว่ามีหลายเรื่องเช่น การเข้ามาจัดการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ที่เรียกกันประมูลดาวเทียมไทยคม สัญญาใหม่ หลังก่อนหน้านี้ กสทช.ชุดที่ทำหน้าที่อยู่ปัจจุบัน  ล้มการประมูลไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้ จากสาเหตุที่มีผู้ยื่นประมูลเข้ามาเพียงรายเดียว คือ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM แม้จะมี 3 บริษัทที่แสดงความสนใจและมาขอรับเอกสารการประมูล ได้แก่ บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด ที่ไทยคมถือหุ้น 100%, บริษัท มิวสเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (เอ็นที)แต่สุดท้ายมีแค่กลุ่มไทยคมที่ยื่นประมูลเข้ามาเพียงรายเดียว

นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการประมูลคลื่น 3500 MHz รวมถึงการตัดสินใจเรื่องใบอนุญาตวิทยุชุมชนกว่า 5,000 สถานี หลังที่ผ่านมาผู้ประกออบการถือใบอนุญาตชั่วคราวมากว่า 10 ปีและการเลือกเลขาธิการกสทช.คนใหม่แทน ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เพราะปัจจุบันนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ทำหน้าที่เป็นแค่รักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดวิธีเลือก สว.ระดับประเทศ รอบสุดท้าย 200 คน สำรองอีก 100 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ จัดขึ้นที่อิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี

พร้อมเลือกสว.รอบ2

เตรียมการเลือก สว.ระดับจังหวัดทั่วประเทศคึกคัก เลขาธิการ กกต.เตือนผู้สมัคร สว.มารายงานตัวให้ทันเวลาก่อน 09.00 น. ย้ำสายเพียง 1 วินาทีก็ไม่ได้

กกต.พร้อมเลือกสว.ระดับจังหวัด เตือนรายงานตัวสายเกิน 1 วินาทีก็ไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ