“เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” สืบสานวิถีถิ่นไทยให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

“เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม” สืบสานวิถีถิ่นไทยให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก ในงาน “Bangkok River Festival 2023”  25-27 พ.ย.66 นี้

การปลูกฝังให้เยาวชนมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีความรักในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบยั่งยืน โครงการ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ริเริ่ม และขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เป็นโครงการที่เสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้กับเยาวชนและฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสู่สากล สอดคล้องกับที่ ไทยเบฟ ได้มุ่งมั่นยกระดับ             การจัดงานให้มีความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน พร้อมทั้งผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตามกลยุทธ์ “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม ภาครัฐและหน่วยงานราชการ ในการอนุรักษ์ สร้างการรับรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่าของไทย

ล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรมอบรมน้อง ๆ เยาวชน ก่อนลงพื้นที่กิจกรรมในวันจริง และยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเยาวชนในชุมชนให้การตอบรับเข้าร่วมเป็นอย่างดีเช่นเคย โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของน้อง ๆ เยาวชนจากทั้ง 5 วัด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร / วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร / วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร   ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนของตนเองเพื่อสื่อสารให้เพื่อนๆ ได้รับรู้ โดยมีรุ่นพี่จากโครงการ Beta Young Entrepreneur อาสามาเป็นพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรมกับน้อง ๆ

กิจกรรมครั้งนี้ได้นัดพบรวมตัวกันทำกิจกรรมที่ วัดประยุรวงศาวาส จากนั้นได้เริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมแรกเพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนจากทั้ง 5 วัดได้ทำความรู้จัก จากนั้นเป็นการทำความเข้าใจกับ โครงการ Bangkok River Festival 2023 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลิกภาพ ทักษะการพูด การสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ จากนั้นเพิ่มความเข้มข้นของกิจกรรมในช่วงบ่ายด้วยการรวมกลุ่มทำ VLOG เพื่อบอกเล่าเรื่องความน่าสนใจของชุมชนตัวเอง และแยกย้ายทำ Workshop กิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมจับคู่ภาพ กิจกรรมกระซิบส่งสาร กิจกรรมอักษรนำคำตอบ และ กิจกรรมใบ้คำ  สำหรับบรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างคึกคัก และสนุกสนาน น้อง ๆ ทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี    

น้องใบข้าว -  ณัฐณิชา สังข์ทอง อายุ 15 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา เผยความรู้สึกว่า “หนูเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีแรกค่ะ มีเพื่อนชวนมาก็เลยลองมาสมัครค่ะ เหตุผลที่มาเพราะอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่วนตัวหนูอยากทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยค่ะ เพราะรู้สึกว่าจะเป็นการฝึกฝนเรื่องความกล้าให้ตัวเองด้วย กิจกรรมนี้มีประโยชน์มากค่ะเพราะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ดีใจที่มีโครงการดีๆ แบบนี้และอยากให้มีไปเรื่อย ๆนะคะ ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงาน Bangkok River Festival 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 กันเยอะๆ นะคะ”

น้องแพร-นางสาวณัฐธิดา แย้มพรหม นักศึกษาโครงการ Beta Young Entrepreneur รุ่นที่ 10  ชั้นปี 4 คณะวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นตัวแทนพูดถึงการกิจกรรมครั้งนี้ว่า “กิจกรรมวันนี้พวกเราในนามนักศึกษาโครงการ Beta Young Entrepreneur ได้รวมตัวกัน 15 คนค่ะ เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ เยาวชนเจ้าบ้าน โดยเราได้แบ่งหน้าที่กันว่าใครทำในส่วนใด เช่น คิดเกมที่อยู่ในกิจกรรมฐานต่างๆ เพื่อ ให้น้อง ๆ ให้ร่วมกันสนุกเพราะทราบว่าน้อง ๆ แต่ละวัดยังไม่เคยได้รู้จักกันให้ทำความรู้จักคุ้นเคย จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดในการกิจกรรมฯลฯ ส่วนตัวของแพรจะดูแลเรื่องสวัสดิการค่ะ จะดูแลเรื่องขนม เครื่องดื่มและอาหารกลางวันให้น้อง ๆ เรียกว่าวันนี้พร้อมมากสำหรับมาให้ความรู้และความสนุกกับน้อง ๆ ทั้งวันเลยค่ะ”

ทางด้าน คุณสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2023  สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ให้ข้อมูลว่า “กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งของงาน Bangkok River Festival 2023 ที่ได้การสนับสนุนหลักจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นงานเทศกาลลอยกระทงที่ไม่ได้จำกัดแค่ในส่วนของงานประเพณีเท่านั้นแต่เป็นการจัดการในเรื่องการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน โดยเราให้ความสำคัญของเยาวชนที่จะมาสืบสานเรื่องประเพณีวัฒนธรรม โดยน้อง ๆ เยาวชนเหล่านี้จะมาทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานเปรียบเสมือนทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้อย คอยบอกเล่าเรื่องของสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว เราทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 น้อง ๆ เยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่เราจัดงาน โดยงานนี้แต่ละคนได้มาฝึกทักษะด้าน การสื่อสาร การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนต่างๆ และจะเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ สืบสานผ่านเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป”           

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรัก ความหวงแหนวัฒนธรรรมวิถีชีวิตแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดี ๆ  ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิด การท่องเที่ยวโดยชุมชนและความยั่งยืน และพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะมาเที่ยวในงาน “Bangkok River Festival 2023” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'Young Designer' พัฒนาดินเผาบ้านเชียง

เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ มาผลิตของที่ระลึกโดยไม่ลืมอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชน เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุนชนบ้านเชียงให้ทันสมัยและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีสไตล์

กทม. Big Trees และ ไทยเบฟ ร่วมสร้างความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู “ต้นจามจุรี” ณ “สวนเบญจกิติ” ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง

หลังจากที่ได้มีการฟื้นฟูต้นจามจุรี ซึ่งเป็นต้นไม้ดั้งเดิมภายในใจกลางสวนสาธารณะใจกลางเมืองสวนเบญจกิติ เมื่อกลางปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ทำให้ต้นจามจุรีที่มีปัญหาเรื่องความสุขภาพ

ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหาร เสริมแกร่งองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามมติของคณะกรรมการบริษั

คึกคักส่งท้ายปีกับ “บูธไทยเบฟ” ที่ งานกาชาด ๑๐๐ ปี สร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาท สมทบทุนสภากาชาดไทย

ตลอด 11 วันของการจัดงาน ได้มีประชาชนเข้ามาร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยบรรยากาศที่ “บูธไทยเบฟ” ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมเพื่อร่วมส่งมอบความสุข