'ยงยุทธ วิชัยดิษฐ' แห้ว! ศาลปกครองสูงสุด ยกฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งปลดออกจากราชการ คดี 'อัลไพน์'


แฟ้มภาพ

18 ม.ค.2565 - ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกรทะรวงมหาดไทย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 141/2556 ลงวันที่ 30 พ. ค 2556 ที่ลดโทษนายยงยุทธ จากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ และขอให้คืนสิทธิประโยชน์พึงมีพึงได้ตามกฎหมายจากการรับราชการเสมือนว่าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน

ทั้งนี้นายยงยุทธ ถูกปลดออกจากราชการจากเหตุคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ชี้มูลว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์เมื่อปี 2556

ส่วนเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้อง เห็นว่า การที่ป.ป.ช.วินิจฉัยว่า การกระทำของนายยงยุทธ มีมูลความผิดฐานเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 82 วรรค 3 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535 ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งแม้ป.ป ช.จะชี้มูลความผิดฐานอื่นมาด้วยก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมติของป.ป.ช.ที่ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ตามมาตรา104 วรรคหนึ่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535 ประกอบมาตรา 133 พรบระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

ดังนั้นการที่รมว. มหาดไทยมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 546/2555ลงวันที่ 20 ก.ย. 55 ลงโทษไล่นายยงยุทธออกจากราชการตามมติของป.ป.ชซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้มีคำวินิจฉัยเรื่องดำที่5510078 เรื่องแดงที่ 0047156 ลงวันที่ 28 พ.ค. 56ให้ลดโทษนายยงยุทธ จากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการและรมว. มหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 414/2556 ลงวันที่ 31 พ.ค 56 ลดโทษนายยงยุทธจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนั้นจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา

อ่านข่าวประกอบ

เด็ดขาด!ฎีกาคุก 2 ปี อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตมท.1 คดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ 'ธวัชชัย ศรีทอง' พลิกชีวิตจากเด็กเกาะสีชัง ก้าวสู่ผู้ว่าฯชลบุรี

ภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 37 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

เอาแล้ว! ศาลปกครองเพชรบุรี มีคำพิพากษาให้ 'ชัยวัฒน์' กลับเข้ารับราชการต่อ

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ วรดิษฐ์ ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจ เดินทางเข้ารับฟังคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำ ที่ บ.20/2565 ระหว่าง นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้ฟ้องคดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 ปลัดกระทรวง

ทบ. ปลด 'สิบเอกหื่น' พ้นราชการแล้ว ประพฤติชั่วร้ายแรง

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่พนักงานราชการหญิงสังกัด มณฑลทหารบกที่ 17ได้เข้าร้องเรียนว่าถูก นายทหารชั้นประทวนคือ ส.อ.กิตติศักดิ์ ดวงประสาท ได้ล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานเดียวกัน

MEA ร่วมติดตาม มท.1 ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมเขตลาดกระบัง และให้กำลังใจมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ณ คลองพญาเพชร และชุมชนมัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

วันนี้ (14 ก.ย. 2565) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ศาลเพิกถอนมติปลด 'สมชาย วงศ์สวัสดิ์' ออกจากราชการ โวลั่นได้ความยุติธรรมคืนมา

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 39/2552 ลงวันที่ 21ม.ค. 52 ที่ลงโทษปลดนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงแรงงานในขณะนั้นออกจากราชการ รวมทั้งเพิกถอนมติการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 19ธ.ค. 51 เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

'ชัชชาติ' น้อมรับคำตัดสินศาลปกครอง เตรียมยื่นอุทธรณ์ ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ชำระค่าจ้างเดินรถให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชน