YOUเทิร์น..แยกเพื่อให้ ตอบโจทย์เทรนด์โลก ช่วยสิ่งแวดล้อม

พลาสติกยังคงเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน  และหนึ่งในคำถามที่เกิดในใจคือ หลังจากการใช้แล้วจะนำไปทำอย่างไรต่อไป  วันนี้ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจในการจัดการและคัดแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี  เพื่อให้เส้นทางการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วเหล่านี้กลับกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไป

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ให้ความสำคัญกับการจัดการและการคัดแยกขยะ และพลาสติกใช้แล้วอย่างต่อเนื่อง  ด้วยความตั้งใจเชิญชวนให้ภาคสังคมร่วมเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรในการทำโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนกลับมาที่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ GC จึงได้ริเริ่มและพัฒนา “YOUเทิร์น” ระบบการจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร  รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มพันธมิตรให้เกิดความเชื่อมโยงกัน จาก YOUเทิร์น...เริ่มต้นที่ยู สู่ YOUเทิร์น...แยกเพื่อให้  ซึ่งเป็นแนวคิดการดำเนินงานมุ่งเน้นสู่การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (Collaboration Platform) สนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และสร้างรายได้สำหรับกลุ่มที่เข้าร่วมกับ YOUเทิร์น อย่าง ชุมชนและกลุ่มซาเล้ง  รวมถึงทำให้พลาสติกใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ได้อีกด้วย  

ที่ผ่านมา โครงการ YOUเทิร์นได้ดำเนินการร่วมกับหลายภาคส่วน อาทิ มหาวิทยาลัย ชุมชน ผู้พักอาศัยในคอนโดพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และจากจุด Drop Point มากกว่า 80 จุด โดยสามารถรวบรวมปริมาณขยะพลาสติกได้ประมาณ 310 ตัน ซึ่งถือว่ามากกว่าปีแรกที่ได้เริ่มโครงการถึง 5 เท่า โดยขยะพลาสติกที่ได้รับมานี้ มีการนำไปสร้างประโยชน์และต่อยอดในหลายโครงการ เช่น โครงการแยกขวดช่วยหมอ ที่นำไปจัดทำชุด PPE เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นต้น

ในวันนี้ GC ได้เชิญชวนพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงขอชวนทุกคนมาสร้างการมีส่วนร่วมง่าย ๆ ในการคัด แยกและทิ้ง พลาสติกใช้แล้วกับ “YOUเทิร์น” เพียงนำไปหย่อนที่ จุดทิ้งขยะพลาสติกของ  YOUเทิร์น  (YOUเทิร์น Drop Point) ซึ่งรับทั้งพลาสติกแบบแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยพลาสติกแบบขุ่น (HDPE) และแบบใส (PET) เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดแชมพู ขวดนม กล่องใส่อาหาร เป็นต้น และพลาสติกแบบยืด เช่น ถุงพลาสติก ฟิล์มถนอมอาหาร เป็นต้น โดย YOUเทิร์น Drop Point ตั้งกระจายในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร อาทิ

  • PTT Station 18 สาขา (ร่วมกับโครงการพลาสติก (คืน) สุข)
  • เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G
  • พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 1 และ ชั้น 2
  • The Nine Center พระรามเก้า ชั้น 1 / The Nine Center ติวานนท์ ชั้น 1
  • Siam Paragon ชั้น G ประตูทางเข้า ฝั่ง South
  • SIAM CAR PARK ชั้น G หน้า 7-11
  • Siam Discovery ชั้น G ลานพลาซ่า

 ทั้งนี้  สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ YOUTURN Facebook  Line Official ของ YOUเทิร์น และ Website YOUเทิร์น: https://bit.ly/2Zg4qv1

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ BCG

GC จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชน

GC จับมือ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เปิดศูนย์บริหาร และจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม

GC ครองอันดับ 1 DJSI ของโลก 4 ปีซ้อน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ร่วมสร้างคุณค่าที่ดีต่อโลก ดีอย่างยั่งยืน

GC เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลแห่งแรกของไทยที่ติดอันดับ 1 ของโลก 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)

GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ GC ได้จัดพิธี ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ วงเงินกู้รวมประมาณ 27,000 ล้านบาท

GC ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เปิดตัวเอ็นวิคโค (ENVICCO) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลก แห่งแรกในประเทศไทย ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน ตอบโจทย์เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์

“เพราะศูนย์ไม่ใช่แค่เป้าหมาย แต่คือเส้นชัยของเราทุกคน” GC ชวนทุกคนผนึกความร่วมมือสู่เป้าหมาย Net Zero ในงาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero

GC ชวนทุกคนผนึกความร่วมมือสู่เป้าหมาย Net Zero ในงาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero การประชุมระดับนานาชาติ รวมพลังขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์