สนช.รับหลักการขึ้นเงินเดือน-องค์กรอิสระ 'วิษณุ' เพื่อให้ฝนตกทั่วฟ้า


   

12 ก.ค.61 - ที่รัฐสภา ในการประชุมสนช. มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง องค์กรอิสระ จำนวน 5 ฉบับได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2.ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3.ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4.ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ5.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ โดยมีสาระสำคัญคือ การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนในส่วนข้าราชการพลเรือนที่ปรับเพิ่มไปก่อนหน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ในฐานะตัวแทนครม. ชี้แจงว่า ข่าวที่แพร่สะพัดตลอดสัปดาห์ว่าเอาอีกแล้ว สนช.กำลังจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ในขณะที่เศรษฐกิจ ภาวะบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ซึ่งเราปรับเพื่อความเป้นธรรม และการไม่ปรับครั้งนี้ ไม่เหมือนกับทุกครั้ง ที่เคยปรับกันใหม่ทั้งแผง สูตรวันนี้ คือ 1.เอาเงินเพิ่มไปรวมกับเงินเดือน ตั้งเป็นเงินเดือนใหม่ 2.ในบางตำแหน่งที่เงินข้าราชการพลเรือนเขาปรับนำไปแล้ว ต้องปรับให้ยึดโยงจริง ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของเมื่อปี 2557 ตามที่ข้าราชการอื่นๆ อาทิ ครู ทหาร ตำรวจ มีการปรับนำไปก่อนแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2557 ครั้งที่สนช.เข้ามาใหม่ๆ มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ แต่ตอนนั้นรัฐบาลมีเงินคงคลังเพียงหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยล้านบาท ฝนจึงตกกระจายไม่ทั่วฟ้าเราจึงปรับเพื่อความเป็นธรรม ตามกำลังงบประมาณของรัฐบาล โดยดูเหตุการณ์บ้านเมือง ความรู้สึกนึกคิดของคนมาประกอบกันด้วย วันนี้กฎหมายทั้ง5 ฉบับที่เสนอมีตัวเลขหการย้อนหลัง2 พวก คือ 1ธ.ค.2557 และ 1 ต.ค.2548 ซึ่งพวกย้อนไปปี2548 คือกสม.ที่ตกขบวนการปรับขึ้นเงินเดือนมาตบอดก็ต้อวงชดเชยไป ผ่านการพิจารณามาหลายรัฐบาลตกขบวนหลายครั้งรถไฟออกขบวนไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่กสม.ก็ไม่ได้ขึ้นขบวนไปกับเขาสักที

หลังจากสมาชิกสนช.อภิปรายเสร็จสิ้น สนช.ได้ลงมติรับหลักการวาระ1 ร่างพ.ร.บ.ทั้ง 5 ฉบับ และตั้งกมธ.พิจารณารายละเอียดต่อไป


"๒๕-๒๖ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "๗ พรรคค้าน" ปะทะ "รัฐบาลประยุทธ์" ในศึก "แถลงนโยบาย" อย่างเดียว

ปั่น 'ความยุติธรรม' หาพวก
'เลี้ยงลูกสไตล์อิสราเอล'
'ประยุทธ์-ธนาธร' หวยออกที่ใคร?
"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา