สนช.รับหลักการขึ้นเงินเดือน-องค์กรอิสระ 'วิษณุ' เพื่อให้ฝนตกทั่วฟ้า


   

12 ก.ค.61 - ที่รัฐสภา ในการประชุมสนช. มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง องค์กรอิสระ จำนวน 5 ฉบับได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2.ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3.ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4.ร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ5.ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ โดยมีสาระสำคัญคือ การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนในส่วนข้าราชการพลเรือนที่ปรับเพิ่มไปก่อนหน้านี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ในฐานะตัวแทนครม. ชี้แจงว่า ข่าวที่แพร่สะพัดตลอดสัปดาห์ว่าเอาอีกแล้ว สนช.กำลังจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ในขณะที่เศรษฐกิจ ภาวะบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ซึ่งเราปรับเพื่อความเป้นธรรม และการไม่ปรับครั้งนี้ ไม่เหมือนกับทุกครั้ง ที่เคยปรับกันใหม่ทั้งแผง สูตรวันนี้ คือ 1.เอาเงินเพิ่มไปรวมกับเงินเดือน ตั้งเป็นเงินเดือนใหม่ 2.ในบางตำแหน่งที่เงินข้าราชการพลเรือนเขาปรับนำไปแล้ว ต้องปรับให้ยึดโยงจริง ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของเมื่อปี 2557 ตามที่ข้าราชการอื่นๆ อาทิ ครู ทหาร ตำรวจ มีการปรับนำไปก่อนแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2557 ครั้งที่สนช.เข้ามาใหม่ๆ มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ แต่ตอนนั้นรัฐบาลมีเงินคงคลังเพียงหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยล้านบาท ฝนจึงตกกระจายไม่ทั่วฟ้าเราจึงปรับเพื่อความเป็นธรรม ตามกำลังงบประมาณของรัฐบาล โดยดูเหตุการณ์บ้านเมือง ความรู้สึกนึกคิดของคนมาประกอบกันด้วย วันนี้กฎหมายทั้ง5 ฉบับที่เสนอมีตัวเลขหการย้อนหลัง2 พวก คือ 1ธ.ค.2557 และ 1 ต.ค.2548 ซึ่งพวกย้อนไปปี2548 คือกสม.ที่ตกขบวนการปรับขึ้นเงินเดือนมาตบอดก็ต้อวงชดเชยไป ผ่านการพิจารณามาหลายรัฐบาลตกขบวนหลายครั้งรถไฟออกขบวนไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่กสม.ก็ไม่ได้ขึ้นขบวนไปกับเขาสักที

หลังจากสมาชิกสนช.อภิปรายเสร็จสิ้น สนช.ได้ลงมติรับหลักการวาระ1 ร่างพ.ร.บ.ทั้ง 5 ฉบับ และตั้งกมธ.พิจารณารายละเอียดต่อไป


พลันที่ออกปาก "ผมสนใจงานการเมือง"นายกฯ ประยุทธ์.........ก็สู่สภาพ "ศัตรูร่วม" ในทางแคบของพลพรรคนักเลือกตั้งที่ต้องปรองดองเฉพาะกิจเพื่อกำจัดในบัดดล!

'เก้าอี้' นายกฯ ที่ถูก 'ตีตรา'
มิติ 'ประชารัฐ-อนาคตใหม่'
คุกกี้เสี่ยงทาย 'อภิสิทธิ์-วรงค์'
เบื้องหลังของการ "เกาะโต๊ะ"
'เกาะโต๊ะ' ประจานตัวเอง
๑๐ ปีของคนไม่มีแผ่นดินอยู่