ครม.ญี่ปุ่นผ่านร่าง กม.รับแรงงานต่างชาติเพิ่ม


เพิ่มเพื่อน    

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้รับแรงงานฝีมือต่างชาติเข้าประเทศได้มากขึ้น คาดจะผ่านสภาภายในปีนี้ และเริ่มมีผลกลางปีหน้า

แฟ้มภาพ AFP

    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้คนงานใช้แรงงานมีฝีมือชาวต่างชาติในบางสาขาอาชีพเข้ามาทำงานในประเทศได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอาชีพที่กำลังขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง โดยคนงานต่างชาติจะได้รับวีซาพำนักในญี่ปุ่นได้ 5 ปี แต่ไม่อนุญาตให้นำครอบครัวมาด้วย

    คนงานต่างชาติกลุ่มนี้ที่เข้ามาทำงานในญี่ปุ่นแล้วและมีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่นขั้นที่ยากขึ้น จะได้รับวีซาที่สามารถขยายการพำนักในญี่ปุ่นได้อย่างไม่จำกัดหรืออยู่อาศัยอย่างถาวร ซึ่งสามารถนำครอบครัวมาอยู่ได้

    นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กล่าวเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ญี่ปุ่นจะรับแรงงานต่างชาติเฉพาะแรงงานฝีมือในบางสาขาอาชีพซึ่งสามารถทำงานได้ทันที เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักในบางสาขาอาชีพ

    รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าร่างกฎหมายนี้จะผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาภายในปีนี้ และออกวีซาให้แรงงานต่างชาติได้ตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้า แต่ร่างกฎหมายนี้ถูกตั้งคำถามว่า การไหลทะลักเข้ามาของแรงงานต่างชาติจะส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานในญี่ปุ่นลดลงหรือไม่ และแรงงานต่างชาติเหล่านี้จะรวมเข้ากับระบบประกันสังคมของญี่ปุ่นด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเรื่องการหาประโยชน์กับแรงงานต่างชาติเหล่านี้ รวมถึงอาจมีการปะทะกันทางวัฒนธรรมระหว่างแรงงานต่างชาติกับชาวญี่ปุ่น

    ปัจจุบันสาขาอาชีพที่ญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานมากที่สุด ได้แก่ งานด้านเกษตรกรรม, งานก่อสร้าง, งานบริการ/ท่องเที่ยว และพยาบาล.


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'