คอ'ผัก-ผลไม้'ญี่ปุ่นต้องรู้หลักเกณฑ์นำเข้าใหม่ประกาศใช้แล้ว


   

04 มี.ค.2562 - นายเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตรลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่ประกาศ หรือจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งประกาศดังกล่าวมีทั้งสิ้น 6 ฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องของการนำเข้าผักและผลไม้จากญี่ปุ่นโดยตรง 

โดยประกาศทั้ง 6 ฉบับประกอบด้วย ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเมลอนสดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแตงโมสดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแตงกวาสดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลมะเขือเทศสดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562 

ทั้งนี้เนื้อหาหลักได้กำหนดของประกาศทั้ง 6 ฉบับคือการกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าผัก-ผลไม้เข้ามาราชอาณาจักร โดยได้กำหนดให้ขนส่งมาทางน้ำและอากาศเท่านั้น และที่สำคัญต้องผัก-ผลไม้ทั้ง 6 ชนิดต้องได้การรับรองมาตรฐานจากองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization) อย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นหรือ NPPO ด้วย
 


อย่าว่าโง้น-งี้เลยนะ วันนี้..... ขอฉลองศรัทธา "คุณไพศาล พืชมงคล" เจ้าสำนักบางโพที่ไม่ต้องขยายความสักสอง-สามคำเถอะ

วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'