คอ'ผัก-ผลไม้'ญี่ปุ่นต้องรู้หลักเกณฑ์นำเข้าใหม่ประกาศใช้แล้ว


   

04 มี.ค.2562 - นายเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตรลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่ประกาศ หรือจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งประกาศดังกล่าวมีทั้งสิ้น 6 ฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องของการนำเข้าผักและผลไม้จากญี่ปุ่นโดยตรง 

โดยประกาศทั้ง 6 ฉบับประกอบด้วย ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลเมลอนสดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแตงโมสดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562, ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแตงกวาสดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลมะเขือเทศสดจากญี่ปุ่น พ.ศ.2562 

ทั้งนี้เนื้อหาหลักได้กำหนดของประกาศทั้ง 6 ฉบับคือการกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าผัก-ผลไม้เข้ามาราชอาณาจักร โดยได้กำหนดให้ขนส่งมาทางน้ำและอากาศเท่านั้น และที่สำคัญต้องผัก-ผลไม้ทั้ง 6 ชนิดต้องได้การรับรองมาตรฐานจากองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization) อย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นหรือ NPPO ด้วย
 


ฝรั่งตั้ง "รัฐอิสระ" ในน่านน้ำไทย กลายเป็น "ข่าวโลก" ไปแล้วยิ่ง CNN พาดกระบาล วานซืน.........US bitcoin trader and girlfriend could face death penalty over Thai 'seastead'มันรับกัน "เป็นปี่-เป็นขลุ่ย" 

รูปแบบใหม่ 'ท้าทายประเทศ'
"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร
สื่อฝรั่ง 'ถลกลาย' ฝรั่งเสือก
'ตี๋กร่าง' กับ 'บันทึกช่วยจำ'