นอภ.เบตงสานสัมพันธ์ตำรวจมาเลย์ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 212 ปี


   

25 มี.ค.62- ที่สถานีตำรวจเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ  นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย  พ.ต.ท.สุกรี ปลัดสามะ  สว.ด่าน ตม.เบตง  พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สารีรัตน์ ผกก.สภ.เบตง และคณะได้เดินทางมาร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 212 ปี ตำรวจมาเลเซีย ซึ่งตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย มีความสัมพันธ์กันอย่างดีในการร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งถือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

สำหรับการเดินทางมาร่วมงานของนายอำเภอเบตง และคณะ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย โดยมี ร.ต.อ.สุชาติ. แสงโชติ  รักษาการ หัวหน้า สถานีตำรวจ เปิงกาลันฮูลู  (ASP SU SHART A/L AI CHUAN Pemangku Ketua Polis Daerah Pengkalan Hulu ) ให้การต้อนรับ นอกจากนี้แล้ว ตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ยังมีความสัมพันธ์ในด้านอื่น เช่น การแข่งขันกีฬาชายแดน ซึ่งเป็นประเพณี ระหว่างเจ้าหน้าที่ราชการไทย และ เจ้าหน้าที่ตำรวจไทย-มาเลย์ ซึ่งจัดกันทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา