นอภ.เบตงสานสัมพันธ์ตำรวจมาเลย์ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 212 ปี


เพิ่มเพื่อน    

25 มี.ค.62- ที่สถานีตำรวจเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ  นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย  พ.ต.ท.สุกรี ปลัดสามะ  สว.ด่าน ตม.เบตง  พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สารีรัตน์ ผกก.สภ.เบตง และคณะได้เดินทางมาร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 212 ปี ตำรวจมาเลเซีย ซึ่งตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย มีความสัมพันธ์กันอย่างดีในการร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งถือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

สำหรับการเดินทางมาร่วมงานของนายอำเภอเบตง และคณะ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย โดยมี ร.ต.อ.สุชาติ. แสงโชติ  รักษาการ หัวหน้า สถานีตำรวจ เปิงกาลันฮูลู  (ASP SU SHART A/L AI CHUAN Pemangku Ketua Polis Daerah Pengkalan Hulu ) ให้การต้อนรับ นอกจากนี้แล้ว ตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ยังมีความสัมพันธ์ในด้านอื่น เช่น การแข่งขันกีฬาชายแดน ซึ่งเป็นประเพณี ระหว่างเจ้าหน้าที่ราชการไทย และ เจ้าหน้าที่ตำรวจไทย-มาเลย์ ซึ่งจัดกันทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ