ปชป.วุ่น! องค์ประชุมไม่ครบเปิดประชุมใหญ่ไม่ได้


   

24 เม.ย. 62 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า วันนี้เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีกำหนดเริ่มประชุมในเวลา 09.30 น. เพื่อจะพิจารณารับรองงบดุลของพรรค  แต่ปรากฏว่าจนถึงเวลา 11.30 น. ล่วงเลยเวลากว่าสองชั่วโมงก็ยังไม่สามารถเปิดประชุมได้ เนื่องจากองค์ประกอบไม่ครบ เพราะตามข้อบังคับของพรรคจะต้องมีองค์ประชุม 250 คน จาก 307 คน 

ทำให้ในขณะนี้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการกำลังหาทางออกให้เรื่องดังกล่าว โดยคาดการณ์กันว่าจะมีการยกเว้นข้อบังคับเกี่ยวกับองค์ประชุม อย่างไรก็ตามขณะนี้สมาชิกพรรคบางคนอยู่ระหว่างว่าจะเดินทางกลับหรือไม่และบางคนรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อรอความชัดเจนในช่วงบ่าย.