The PotentialThe Potential


เพิ่มเพื่อน    

      ขอแนะนำพ่อแม่และผู้ปกครอง ตลอดจนคนในแวดวงการศึกษา ติดตามเพจ The Potential ที่จัดทำโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพจนี้เป็นทางมูลนิธิจัดทำขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่สื่อสารองค์ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านเยาวชนและคนรุ่นใหม่ โดยการนำเสนอความรู้ที่มาจากประสบการณ์ตรงในการทำงานกับคนวัยนี้ พร้อมเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ยุคใหม่ให้ปรับใช้ได้จริงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน เพจนี้ตั้งใจใช้คำว่า ‘Potential’ เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ‘ที่พัฒนาได้เสมอ’ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยทางมูลนิธิฯ คาดหวังว่าความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคนทำงาน นักการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง กระทั่งผู้ที่แวดล้อมอยู่กับคนรุ่นใหม่ เพราะทุกท่านล้วนเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและพัฒนาคนรุ่นใหม่ไปสู่ความมั่นคงทางใจ เป็นมนุษย์ที่เต็มพร้อม และมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิต

      หากใครได้เข้าไปอ่านเพจนี้จะรู้สึกว่าเราเจอขุมทรัพย์ทางวิชาความรู้มากมายที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่ได้สอน แต่เป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงและผู้ที่รู้จริงในเรื่องนั้น โดยทำการรวบรวมหมวดหมู่ใน 4 เรื่องหลัก คือ

      1.จิตวิทยาครอบครัว Family Psychology

      2.เสียงของคนรุ่นใหม่ Voice of New Gen

      3.การเรียนรู้สร้างสรรค์ตลอดชีวิต Creative De-schooling

      4.ทฤษฎีความรู้ใหม่ด้านการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กเยาวชน เช่น สมองวัยรุ่น EF, Grit, Growth Mindset, 21’st Century Skill, Character Building, Transformative Learning

      เนื้อหาจะครอบคลุมความรู้จากต่างประเทศ ข่าวแปล สัมภาษณ์ Thought Leader ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งกรณีศึกษาตัวอย่างจากในประเทศ ทางเพจทำการเรียบเรียงและส่งต่อความรู้ให้ผู้อ่านทุกวัน โดยตั้งความหวังไว้ว่า พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น อันนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ท่ามกลางยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกด้านของศตวรรษที่ 21 เป็นการสร้างพลังของคนรุ่นใหม่เพื่อส่งต่อให้เป็นพลังของสังคมในอนาคต ติดตาม The Potential ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

      Line ID: @thepotential

      Facebook Page: https://www.facebook.com/thepotentialTH/

      Website: https://thepotential.org/home/

      Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtMR3K-fz4em0Nx67AXWLcg

      Twitter: https://twitter.com/thepotentialth?lang=en

 

 

                                จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์

                                (g.jittima02@gmail.com)

 


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์