ดับแรงกระเพื่อมในปชป.!'ถาวร'ลอยลำตำแหน่งรมต.'นิพิฏฐ์-วิรัช'แห้ว


   

14 มิ.ย. 62 - เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ 8 ตำแหน่ง 7 คนประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ รมว.เกษตรฯ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมช.มหาดไทย รมช.คมนาคม รมช.สาธารณสุข และรมช.ศึกษาธิการ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค เป็นผู้นำเสนอประเด็นการประชุม 

ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ได้แจกรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นรัฐมนตรี เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับพรรค ประกอบด้วย 1.นายจุรินทร์ 2.นายเฉลิมชัย 3.นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค 4.นายจุติ ไกรฤกษ์ รองหัวหน้าภารกิจ 5.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าภารกิจ 6.นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าภาคกลาง และ 7.นายถาวร เสนเนียม สส.สงขลา 

จากนั้นเปิดให้มีการอภิปราย โดยนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ตั้งข้อสังเกตถึงรายชื่อที่ส่งให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาว่า เหตุใดจึงกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดสงขลาถึงสองคน คือ นายนิพนธ์กับนายถาวร และเหตุใดโควต้าภาคใต้จึงเหลือแค่ 2 คน ทั้งที่ตามสัดส่วนต้องได้สามตำแหน่งจากการที่ได้สส.มา 22 คน และได้เสนอชื่อตัวเองเข้าชิงตำแหน่งรัฐมนตรี 

ขณะที่นายวิรัช ร่มเย็น กรรมการบริหารพรรค สอบถามถึงหลักเกณฑ์ว่าจะใช้หลักใดในการพิจารณา เพราะหากคำนึงถึงความอาวุโส ตนเองอยู่พรรคมา 22 ปี เป็นสส. 8 สมัย ทำงานให้พรรคมาตลอด พร้อมกับเสนอชื่อตัวเองชิงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย ทำให้ในส่วนของรายชื่อที่ 7 มีผู้เสนอตัว 3 คน 

จากนั้น นายจุรินทร์ จึงให้มีการลงคะแนนลับ ผลปรากฏว่านายถาวร ได้รับการสนับสนุนให้เป็นรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ระบุว่าใครจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใด กำหนดเพียงแต่ตัวบุคคลที่จะไปเป็นรัฐมนตรีเท่านั้น โดยมอบหมายให้หัวหน้าพรรคไปพิจารณาตามความเหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการประชุมนายวิรัช ยังตั้งคำถามให้ผู้บริหารพรรคแจกแจงที่มาของการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีในลักษณะเป็นแพ็กเกจพร้อมกัน 7 คนว่าเกิดจากอะไร เนื่องจากในแต่ละภาคมีหลายคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่กลับไม่ปรากฏชื่อ ซึ่งผู้บริหารพรรคไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ โดยให้เหตุผลเพียงว่าได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว 

หลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคนานกว่าสามชั่วโมงก็ได้เชิญสส.เข้าร่วมประชุมด้วยในเวลา 17.40 น. รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนการประชุมครั้งนี้นายจุรินทร์ ได้มีการตกลงกับนายถาวร ว่าจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมจากสส.กลุ่ม กปปส.ในพรรค โดยให้เหตุผลกับกรรมการบริหารพรรคให้สนับสนุนนายถาวรว่า เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพภายในพรรค. 


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว