บอร์ด ปตท.ปรับแผนธุรกิจเน้นเทคโนโลยีวิศวกรรม เพิ่มวงเงินลงทุนอีก 3 หมื่นล้าน


   

19 มิ.ย. 2562 ผู้สื่อข่ายรายงานว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT ได้ลงนามในหนังสือแจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20มิ.ย.2562 เรื่องการปรับแผนการลงทุนปี2562 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทลูกที่ปตท.ถือหุ้น 100%  ตามมติที่ ประชุมของคณะกรรมการ(บอร์ด) บริษํท ปตท. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ที่เห็นชอบให้ปรับเพิ่มแผนการลงทุนสําหรับปี 2562 อีก 33,196 ล้านบาท จากแผนเดิมที่จะใช้เงินลงทุนจำนวน 70,501 ล้านบาท เป็น 103,697 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มในส่วนธุรกิจเทคโนโลยีวิศวกรรม

สำหรับรายละเอียดการจัดสรรงบลงทุนในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เดิมอยู่ที่ 3,920 ล้านบาท เป็น 2,951 ล้านบาท หรือ ลดลง 969 ล้านบาท ,ธุรกิจท่อก๊าซธรรมชาติ เดิมอยู่ที่ 18,702 ล้านบาทเป็น 18,165 ล้านบาท หรือลดลง 537 ล้านบาท, ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย เดิมอยู่ที่ 2,978 ล้านบาท เป็น 586 ล้านบาท หรือ ลดลง 2,392 ล้านบาท, ธุรกิจเทคโนโลยีวิศวกรรม เดิมอยู่ที่ 6,737 ล้านบาท เป็น 41,175 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 34,438 ล้านบาท ,สำนักงานใหญ่และอื่นๆ เดิมอยู่ที่ 1,064 ล้านบาท เป็น 770 ล้านบาท หรือ ลดลง 294 ล้านบาท และการร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% เดิมอยู่ที่ 37,100 ล้านบาท เป็น 40,050 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 2,950 ล้านบาท


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว