การกล่าวอะไรที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ต้องประชุมลับ


เพิ่มเพื่อน    

31 ส.ค.62 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีกาประชุมลับในญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณ รัฐบาลเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่ว่า ตนไม่มีความเห็น เนื่องจากยังไม่เห็นเนื้อหาว่าเขาจะพูดอะไร แต่ปกติการกล่าวอะไรที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ควรต้องประชุมลับอยู่แล้ว จึงต้องอยู่ที่ว่าเขาจะกล่าวถึงรัฐบาลหรือกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ และที่ผ่านมาที่มีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลในการประชุมลับก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ผู้นั้นต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่จะขอให้มีการประชุมลับได้คือ คณะรัฐมนตรีหรือส.ส.จำนวนหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นว่ารัฐบาลต้องเป็นผู้ขอ.


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ