การกล่าวอะไรที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ต้องประชุมลับ


   

31 ส.ค.62 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีกาประชุมลับในญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณ รัฐบาลเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่ว่า ตนไม่มีความเห็น เนื่องจากยังไม่เห็นเนื้อหาว่าเขาจะพูดอะไร แต่ปกติการกล่าวอะไรที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ควรต้องประชุมลับอยู่แล้ว จึงต้องอยู่ที่ว่าเขาจะกล่าวถึงรัฐบาลหรือกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ และที่ผ่านมาที่มีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลในการประชุมลับก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ผู้นั้นต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่จะขอให้มีการประชุมลับได้คือ คณะรัฐมนตรีหรือส.ส.จำนวนหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นว่ารัฐบาลต้องเป็นผู้ขอ.


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน