แต่งตั้ง'นายพันสีกากี'เริ่มคึกสั่งบช.ประกาศบัญชีอาวุโส 2 ต.ค.นี้


   

30 ก.ย.62-พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สกพ. มีบันทึกข้อความถึง ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 26 ก.น.2562 เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระบุ ตามหนังสือ สกพ.ด่วนที่สุด ที่ 0009.231/8653 ลง 6 ก.ย.62 ให้ทุกหน่วยดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รองสว.ถึง ผกก. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในวาระประจำปี 2562 นั้น

หนังสือระบุว่า ตร.ได้มีบันทึกสั่งการลง 24 ก.ย.62 ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ 0009.231/8981 ลง 19 ก.ย.62 มอบหมายให้ สกพ.แจ้งทุกหน่วยดำเนินการจัดทำบัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รองสว. ถึง ผกก. ในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้วประกาศให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบโดยทั่วกันในวันที่ 2 ต.ค.62 โดยหากข้าราชการตำรวจรายใดเห็นว่าลำดับอาวุโสไม่ถูกต้องสามารถยื่นข้อมูลต่อต้นสังกัดเพื่อพิจารณาทบทวนได้ภายใน 7 วัน แล้วจัดส่งบัญชีลำดับอาวุโสไปยัง ตร.ผ่าน ทพ. เพื่อดำเนินการต่อไป 


 


ขยันดีนะ....ฝ่ายค้านชุดนี้ เคาะกะลากันรายวัน จะแก้รัฐธรรมนูญ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล งานเต็มมือ!    เรื่องหาวิธีชำเรารัฐธรรมนูญพูดกันไปเยอะแล้ว มาที่เรื่องซักฟอกรัฐบาลดูบ้าง 

ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?
จาก 'บางระจัน' ถึง 'ลำพะยา'
อ้อย 'ฤๅจะหวานเท่า' ไทย-จีน