แต่งตั้ง'นายพันสีกากี'เริ่มคึกสั่งบช.ประกาศบัญชีอาวุโส 2 ต.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

30 ก.ย.62-พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สกพ. มีบันทึกข้อความถึง ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 26 ก.น.2562 เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระบุ ตามหนังสือ สกพ.ด่วนที่สุด ที่ 0009.231/8653 ลง 6 ก.ย.62 ให้ทุกหน่วยดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รองสว.ถึง ผกก. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในวาระประจำปี 2562 นั้น

หนังสือระบุว่า ตร.ได้มีบันทึกสั่งการลง 24 ก.ย.62 ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ 0009.231/8981 ลง 19 ก.ย.62 มอบหมายให้ สกพ.แจ้งทุกหน่วยดำเนินการจัดทำบัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รองสว. ถึง ผกก. ในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้วประกาศให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบโดยทั่วกันในวันที่ 2 ต.ค.62 โดยหากข้าราชการตำรวจรายใดเห็นว่าลำดับอาวุโสไม่ถูกต้องสามารถยื่นข้อมูลต่อต้นสังกัดเพื่อพิจารณาทบทวนได้ภายใน 7 วัน แล้วจัดส่งบัญชีลำดับอาวุโสไปยัง ตร.ผ่าน ทพ. เพื่อดำเนินการต่อไป 


 


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ