กากีกะสีเขียว


เพิ่มเพื่อน    

               เก่าไปใหม่มา กรมปทุมวัน ผลัดใบเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นมา บิ๊กแป๊ะ-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา แม่ทัพใหญ่สีกากี สะบัดปากกามอบหมายงานให้ รอง ผบ.ตร.ดูแล 6 หน้างานหลักๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานบริหาร (บร.) พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า มี พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ (สบ 9) ตร. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.  พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้ช่วย สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ปป.) พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า มี พล.ต.ท.ศตวรรษ, พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.วิสนุ, พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ, พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.เพิ่มพูน เป็นผู้ช่วย ๐

                สายงานสืบสวนสอบสวน (สส.) พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า มี พล.ต.ท.ศตวรรษ, พล.ต.ท.วิสนุ, พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ, พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ เป็นผู้ช่วย สายงานกฎหมายและคดี (กม.)  พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า มี พล.ต.ท.ณัฐธร, พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์, พล.ต.ท.วิรุฬ, พล.ต.ท.เพิ่มพูน, พล.ต.ท.จารุวัฒน์, พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นผู้ช่วย สายงานความมั่นคง (มค.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้า มี พล.ต.ท.ศตวรรษ, พล.ต.ท.ศักดา, พล.ต.ท.วิสนุ, พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์, พล.ต.ท.ปิยะ, พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ เป็นผู้ช่วย สายงานจเรตำรวจ พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้า มี พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองจเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ช่วย ๐

                ส่วนศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษนั้น ผบ.แป๊ะ มอบให้ พล.ต.อ.วิระชัย เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ปลป.), พล.ต.อ.สุชาติ เป็น ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.), พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ปนม.) และ ผอ.ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ปอร.), พล.ต.อ.มนู เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามสินค้าทางน้ำ (ปสน.), พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ เป็น ผอ.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส.), พล.ต.อ.นเรศ นันทโชติ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ปจร.), พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) และ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคนร้ายข้ามชาติ (ปชก.),  พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.), พล.ต.อ.สุวัฒน์ เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ปอส.) และงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน (นรต.) ๐

                ยืนยันเสียงหนักแน่นจาก ผบ.แป๊ะ การสมัครใจลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ หรือเออร์ลีรีไทร์ ของ "ตำรวจ" เกือบ 1 พันนาย ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมในทำนอง ตำรวจท้อแท้ ตำรวจหมดกำลังใจในการทำงาน เบอร์ 1 สีกากี ย้ำชัด "ตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 100 คน ที่สำคัญเป็นเรื่องการลาออกที่มีหลายเหตุผล ทั้งเรื่องส่วนตัว ออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว กระแสข่าวที่บอกว่าบางคนบอกเพราะความน้อยใจไม่ได้รับความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานนั้น ก็ต้องไปดูเป็นรายบุคคลไป...ผมก็ต้องบริหารงานในภาวะขาดแคลนแบบนี้ ก็ขอให้เห็นใจด้วย ไม่ใช่เห็นตัวเลขการลาออกแล้วนำมาตีประเด็น ซึ่งตัวเลขนายพลที่ลาออกมีแค่ 5 รายเท่านั้น และก็ใกล้เกษียณแล้ว อย่าพยายามไปพูดในทางลบ จะทำให้องค์กรเสียหาย แบบนี้อาจเป็นต้นตอของเฟกนิวส์ได้" ทั้งแจงทั้งขู่จาก ผบ.ตร. เข้าใจตรงกันนะ ๐

สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงรอยต่อรับตำแหน่งใหม่ของเหล่าทัพต่างๆ ตามฤดูกาลของปีงบประมาณ  ครั้งนี้ระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีแค่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศที่มีการปรับเปลี่ยนเนื่องจาก  พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เกษียณอายุราชการ โดยคนที่มารับตำแหน่งต่อคือ พล.อ.อ.มานัต  วงษ์วาทย์ ที่เหลืออายุราชการ 1 ปี หลังพิธีรับมอบตำแหน่งที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ ให้สัมภาษณ์สื่อว่า "จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างตามตัวบทกฎหมายภายใต้ลักษณะงานการสร้างคน ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกองทัพอากาศจะมียุทธศาสตร์ใหม่ Air power And cyber space ที่ต้องการคนที่มีความฉลาดมาก และมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณ มีวินัยขยันและหมั่นเพียร โดยจะเริ่มใช้ในปี ค.ศ.2020 ถือเป็นตัวเลขที่ดีสำหรับพวกเรา เห็นเลขเบิ้ล 20 แล้วคงเป็นอีกปีทองของเตรียมทหารรุ่น 20 เพราะนอกจาก พล.อ.อ.มานัตที่เป็นสมาชิกของรุ่นแล้ว ปีนี้ยังมีเตรียมทหาร 20 อยู่ในตำแหน่งผบ.เหล่าทัพอีก 2 คน คือ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก

เรียกว่า คลื่นใต้น้ำ ลูกใหญ่เลยทีเดียวสำหรับกองทัพเรือ จน พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ต้องมอบหมายให้ พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พล.ร.ต.พาสุกรี วิลัยรักษ์ เลขานุการกองทัพเรือ และ น.อ.เมธีชัย แก้วนิล ผอ.บริหารกองบริหารงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ต้องออกมาตั้งโต๊ะชี้แจงปมการใช้งบประมาณจำนวนมากของกองทัพเรือในการสร้างบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) วงเงิน 112 ล้านบาทจากข้อมูลที่ออกไปทางสื่อ ดูเหมือนว่า "บิ๊กลือ" กำลังเจอมรสุมโต้กลับ นับแต่ขึ้นเป็น ผบ.ทร.ใหม่ๆ ก็เคยโดนมาแล้ว เพราะ ความตรงๆ แรงๆ ของเจ้าตัวเวลาพูดแล้วทิ่มทะลวงเรื่อง คนเลว-คนชั่ว การทำโผโยกย้าย ไล่ไปถึงการการันตีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันว่าต้อง ไม่มี แถมยังกระแทกเหล่าบรรดา บิ๊กลูกประดู่ ที่เคยมีอำนาจวาสนา ชนิดที่คนฟังคงอึ้งไปตามกัน จึงคาดว่าประเด็นที่ออกไปนี้มีเรื่องส่วนตัวมาผสม เพราะบ้านพักรับรองนี้สร้างมาพักใหญ่และใกล้จะเสร็จแล้ว แต่เรื่องกลับเพิ่งมาปูดหลังวันที่ 1  ต.ค.62   

                ก่อนเข้ากองบัญชาการกองทัพบกทำหน้าที่ 5 เสือ ทบ. บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ให้ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี อย่างเป็นทางการ โดยมีน้องๆ ที่เป็นผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงเข้าแถวส่งที่หน้า บก.กองทัพภาคที่ 1 ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ย้ายที่ทำงานมาไม่ไกลผ่านสองแยกไฟแดง คนละฟากถนนก็ถึงที่ทำงานใหม่ ด้าน พล.อ.อภิรัชต์แบ่งงานให้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 2 ดูงานเรื่องส่งกำลังบำรุง การจัดซื้อจัดหา ขณะที่ พล.อ.สุนัย ประภูชเนย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 1 ดูสายงานกำลังพล ซึ่งหากดูตามสายงานแล้ว เดิม  "บิ๊กแดง" ก็ดูสายงานนี้ และได้ขึ้นแท่น ทบ.1 ในที่สุด จึงคาดว่าเส้นทางเดินสายนี้คือไกด์ไลน์ของ  พล.อ.ณรงค์พันธ์เช่นกัน ทว่าก็มีข่าวหลุดๆ ออกมาช่วงนี้ถึงโอกาสก้าวของ "บิ๊กบี้" จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เพราะข่าวลือ-ข่าวจริงออกมาเรื่องการ ต่ออายุราชการ ที่อาจทำให้ "บิ๊กแดง" อยู่ต่ออีก 1-5 ปี...ฟังแล้วมองได้สองมุม มุมแรกเป็นเรื่องวงใน แต่อีกมุมหนึ่งเหมือนปั่นให้เกิดความกินแหนงแคลงใจ เพราะถ้าระดับยอดไม่ไปไหน ข้างในก็ขยับขึ้นไปไม่ได้ ๐ 

 


"รุ้ง" ศิษย์เอก "สามสัส" นี่.....สมที่ "สำนักข่าว BBC" ยกเป็น ๑ ใน ๑๐๐ หญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก"คำเดียว" แท้ๆ ทำให้เธอทรงอิทธิพลคือ ให้ "....." ประธานรัฐสภา!

สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก