ศน.ฉลอง 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น เปิดตัว"เอ-ไชยา" ทูตรณรงค์ชวนเจริญสมาธิภาวนา


เพิ่มเพื่อน    

 

      วันที่ 26 ธ.ค. ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศ ยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี 2563-2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการ ได้กำหนดกิจกรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากพระอาจารย์มั่นเป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ผลมาจากความมุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง การเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านธุดงค์ไป ทั้งได้สงเคราะห์ทางธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดการปฏิบัติธรรมและภาวนาด้วยความถึงพร้อมทั้งปฏิบัติ ปริยัติและปฏิเวธ ตามแบบที่เรียกว่า  วัดป่า ที่เน้นธรรมชาติ ความเรียบง่าย สะอาด สงบ สว่างด้วยแสงธรรม การปฏิบัติจริงที่มีความสุขุมรอบคอบในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาตามแนวคำสอนได้ขยายไปในวงกว้างจนเกิดเป็นวัดสายพระป่าในต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันผู้ติดตามศึกษาอบรมกับพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีจำนวนเพิ่มขึ้น ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่คนรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น หลวงตามหาบัว หลวงปู่ฟั่น ซึ่งหลวงปู่ฟั่นเป็นพระอาจารย์ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วย

 

               " กิจกรรมเฉลิมฉลองสำคัญจะจัดขึ้นวันที่ 20 มกราคม 2563 ตรงกับวันชาตกาล 150 ปี พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จะมีกิจกรรมด้านศาสนพิธีตามวัดทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 07.15 น. มีพิธีตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ตามวิถีของแต่ละวัด พิธีประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโกรับรองที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ วันเดียวกัน เวลา 18.15 น. จะจัดกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก "  พร้อมกัน" เพื่อปลุกกระแสสมาธิและสันติภาพให้เกิดเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ จะจัดนิทรรศการชีวประวัติหลวงปู่มั่นเสนอเรื่องราวความสมถะ  ตลอดจนเส้นทางทุกพื้นที่ที่ท่านธุดงค์ผ่านวัด สถานที่ต่างๆ สร้างศรัทธาชาวพุทธ อีกส่วนเป็นเรื่องราวลูกศิษย์   เช่น หลวงปู่แหวน หลวงปู่จัน หลวงปู่ขาว และพระธรรมมงคลญาณ หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ซึ่งได้เจริญรอยตามหลวงปู่มั่น  โอกาสนี้ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคีเผยแพร่พระพุทธศาสนาของกรมการศาสนาได้พิจารณาคัดเลือกนายไชยา มิตรชัย ศิลปินที่มีชื่อเสียงทำหน้าที่ทูตพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรม 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม รวมถึงคำสอน และเชิญชวนให้ปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสันติภาพด้วย  " นายกิตติพันธ์ กล่าว

 

 

 

            อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า ศน.  ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำบทเพลงเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก เผยแพร่ ประพันธ์คำร้องโดยผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และประพันธ์ทำนองโดยโฉมฉาย อรุณฉาน ขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง  สำหรับบทเพลงนี้ได้จัดทำในภาคภาษาอังกฤษ และภาษาจีนด้วย ติดตามได้ใน https://www.youtube.com/watch?v=sl-9pvtpYXU&feature=youtu.be

               ด้าน ไชยา มิตรชัย เผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นทูตรณรงค์กิจกรรมฉลอง 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น  ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีศิษย์และผู้เคารพนับถือทั่วโลก เป็นพระอริยะสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐาน  เผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยทำให้พุทธศาสนารุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ ตนมีโอกาสได้เจริญจิตภาวนาตามรอยธรรมหลวงปู่มั่น ฟังซีดีบรรยายธรรมของท่าน และนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับใช้ทำงาน ทั้งเรื่องศีล สมาธิ ส่งผลให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จ  ท่านสอนเรื่องทำสมาธิภาวนา ก็ได้ทำตาม  ในฐานะทูตจะช่วยรณรงค์ให้ชาวไทยและต่างชาติหันกลับมาสวดมนต์ ภาวนาเจริญสมาธิ  และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมากขึ้น รวมถึงชวนทุกคนฉลอง 15 ปี ชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคมนี้ ร่วมเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก พร้อมกัน เวลา 18.15 น.  เพราะการทำสมาธิ ส่งผลให้จิตใจสงบ ก่อเกิดสันติภาพ       

                        

 

 


สนใจกันทำไม.....?กับแถลงการณ์เนื้อหาบ่งบอก "คนถ่อย-คนเถื่อน" เขียน ถ้าระดับ "ตัวแทนประเทศ" เขียนแถลงการณ์นั้น.......

จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?