“ปลัด ศธ.” ลงนาม ปิด ร.ร.เอกชน หนีฝุ่น 233 โรง กำชับจัดเตรียมความพร้อมสอนชดเชยให้ นร.หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ “สพฐ.” เปิดแล้ว 7 โรง ใน 3 เขต


เพิ่มเพื่อน    

   

 

      วันที่ 22 ม.ค.- นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีดัชนีคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือตั้งแต่ระดับสีส้ม ซึ่งเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 233 โรงเรียน ดังนั้นตนจึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบทั้ง 233 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่23-24 มกราคม 2563 ทั้งนี้หากโรงเรียนใดมีเหตุผลความจำเป็นต้องปิดโรงเรียนเกิน 7 วัน ให้โรงเรียนรายงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่อไป

         นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ตนขอให้โรงเรียนเอกชนทั้ง 233 โรงเรียน ได้จัดเตรียมความพร้อมในการสอนชดเชยให้กับนักเรียนหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอน อีกทั้งในช่วงปิดเรียนขอให้ทางโรงเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน รวมถึงจัดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดค่าฝุ่นอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยผลกระทบด้านสุขภาพของนักเรียน ตนจึงได้ลงนามในคำสั่งเพื่อให้โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 233 โรงเรียนที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับสีส้มได้ปิดเรียนไปก่อน ส่วนเรื่องการเรียนค่อยมาสอนชดเชยกันในภายหลัง

     ด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ของ สพฐ.ขึ้น มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดระบบข้อมูล 3 ส่วนประกอบด้วย ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา หรือสถานการณ์ฝุ่น ในแต่ละพื้นที่ ข้อมูล รายงานผลกระทบ โดยเฉพาะการปิดโรงเรียน ซึ่งรับจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส่วนที่ 2.จัดระบบการสื่อสารวิทยุเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือน ร่วมกันกับศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) และ 3.ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในการจัด ทำข้อมูล สารสนเทศนำเสนอ ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้นำเสนอในรูปแบบที่เป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศ ขึ้นจอ ทีวี และติดตั้ง ที่ฝาผนัง ในศูนย์ปฏิบัติการของสำนักอำนวยการ สพฐ.

     “ ขณะนี้ สพฐ.ได้รับรายงาน ว่า มี สพป. ปิดเรียน จำนวน 2 เขต 2 โรงเรียน ได้แก่ สพป.กทม. โรงเรียนราชวินิต ประถม และ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงเรียนบ้านล้ง สำหรับในส่วนของ สพม. ได้รับรายงานจำนวน 1 เขต ปิดเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ สพม.เขต 2 ร.ร.หอวัง ร.ร.บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) รร.สตรีวิทยา 2 รร.เทพลีลา และ รร.พรตพิทยาพยัต รวมมีโรงเรียนปิดเรียนจำนวนทั้งสิ้น 7 โรง ใน 3 เขตพื้นที่การศึกษา โดยจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม ทั้งนี้หากสถานการณ์ยังไม่ปกติก็สามารถปิดเรียนต่อไปได้” เลขาฯ กพฐ.กล่าว


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"