ศุลกากรหนองคาย ยึดหน้ากากอนามัย 1.6 หมื่นชิ้นทั้งนำเข้า-ส่งออกต่างประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

10 มี.ค.63 - ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ.หนองคาย ยังคงเข้มงวดตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศ ตรวจอุณหภูมิร่างกายของทุกคนโดยเครื่องเทอร์โมแสกน ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้าประเทศจะสวมใส่หน้ากากอนามัย ส่วนเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่าน ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.ณรัชต์พล  เลิศรัชตะปภัสร์ นายด่านศุลกากรหนองคาย ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของ กระเป๋าสัมภาระของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าและออกนอกประเทศ เน้นการตรวจการลักลอบนำเข้าและส่งออกหน้ากากอนามัยในช่วงที่หน้ากากอนามัยเป็นของจำเป็นที่ประชาชนต้องการเป็นอย่างมาก และมีความพยายามป้องกันไม่ให้มีการกักตุนหน้ากากอนามัย รวมถึงการส่งออกนอกประเทศ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ศุลกากรหนองคาย ได้ทำการตรวจสอบและสามารถตรวจยึดหน้ากากอนามัยได้ 12 กล่องใหญ่ จำนวน 16,350 ชิ้น โดยแยกเป็น การนำเข้าประเทศ 3 กล่อง 7,350 ชิ้น การลักลอบส่งออกนอกประเทศ 9 กล่อง 9,000 ชิ้น มีทั้งกล่องบรรจุเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม โดยจะเป็นลักษณะของการนำหน้ากากอนามัยบรรจุกล่องปะปนไปกับสินค้าประเภทอื่นนำขึ้นบนรถโดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งได้ทำการตรวจยึดเป็นของกลาง หากไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ ก็จะนำไปจำหน่ายปันส่วนตามระเบียบและกรอบเวลาของกรมศุลกากรต่อไป เจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนหรือนักธุรกิจห้ามไม่ให้มีการนำหน้ากากอนามัยส่งออกนอกประเทศในช่วงนี้โดยเด็ดขาด

สำหรับจังหวัดหนองคาย ได้มีการตั้งวอร์รูม ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับประเทศพื้นที่เสี่ยง ซึ่งข้อมูลตัวเลข เมื่อวันที่ 8 มี.ค.63 พบว่า มีประชาชนชาวหนองคายเดินทางจากประเทศเสี่ยงโควิด 19 เข้าประเทศไทย จำนวนรวม 119 คน ส่วนใหญ่มาจากประเทศเกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน และฝรั่งเศส โดยพบว่าอยู่ในพื้นที่ 110 คน ไม่อยู่ในพื้นที่ 8 คน อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 96 คน กักตัวครบ 14 วันแล้ว จำนวน 14 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 11 คน ส่งตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 จำนวน 8 คน และรอผลการตรวจอยู่ 3 คน


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'