ปชป.ชงตั้งกมธ.วิสามัญตรวจสอบ'พรก.เงินกู้' จัด15ขุนพลอภิปราย


เพิ่มเพื่อน    

26 พ.ค. 63 - นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงผลการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ครั้งแรกในการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1/2563 ว่า ที่ประชุมในวันนี้ มีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นประธานที่ประชุม ได้มีการพิจารณา เรื่องพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้ ส.ส.ได้แต่แสดงความเห็นได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประเด็นการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้เงินตาม พ.ร.ก.เงินกู้ทั้งหมด มีผู้อภิปรายสนับสนุนหลายคน 

ส่วนตัวได้อภิปรายสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวด้วยคนหนึ่ง เพราะเห็นว่า พ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาลในครั้งนี้ เป็น พ.ร.ก.เงินกู้ ที่มีวงเงินกู้ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย การใช้เงินอาจมีการรั่วไหล และใช้เงินไม่คุ้มค่ากับเม็ดเงินการลงทุน จึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงินตาม พ.ร.ก.เงินกู้ทั้งหมดขึ้นมา แนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรค เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาในยุคสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เคยมีโครงการเงินกู้มิยาซาวาแพลน วงเงิน 53,000ล้านบาท ในตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในการตรวจสอบมาแล้ว จึงเห็นว่ากู้เงินในครั้งนี้ ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท ก็ควรจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย ไม่ควรจะใช้คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา เป็นผู้ตรวจสอบ เพราะจะมีข้อจำกัดในการตรวจสอบ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้วิปของพรรค นำข้อเสนอดังกล่าวไปพูดคุยกับวิปรัฐบาลต่อไป 

ส่วนการอภิปราย พ.ร.ก.ทั้ง 4 ฉบับนั้น มีผู้อภิปรายจำนวน 15 คน คือ นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายเกียรติ สิทธีอมร นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายเทพไท เสนพงศ์ นายอันวาร์ สาและ นายประกอบ รัตนพันธ์ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี นายนริศ ขำนุรักษ์ น.พ.บัญญัติ เจตนจันทร์ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์  นายชัยชนะ เดชเดโช นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ทั้งหมดจะอภิปรายในกรอบเวลา 120 นาที.