'ตัวต่อตัว'ได้รับมอบโล่ฯ สตรีและสื่อสารมวลชนดีเด่น


เพิ่มเพื่อน    

 

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ประกาศรายชื่อ สตรี บุคคล หน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน วันสตรีสากล ประจำปี 2563 (International Women’s Day 2020) และในการนี้ รายการตัวต่อตัว จาก บริษัท CHANGE2561 จำกัด ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง 34  ดำเนินรายการโดย ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ซีอีโอ บริษัท CHANGE2561

          ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ให้เป็น สตรีดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน และ สื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (ประเภทรายการโทรทัศน์) ซึ่งเป็นแบบอย่างของความภาคภูมิใจด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม และมีความพร้อมที่จะสามารถกระทำคุณประโยชน์ให้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างยั่งยืน

          สร้างความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจให้กับ 2 พิธีกรผู้ดำเนินรายการ พี่อ้อย-พี่ฉอด รวมถึงทีมงานทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก  โดยที่ผ่านมารายการตัวต่อตัว  ได้เปิดกว้างให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มาพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและความรัก เพื่อให้แง่คิดมุมมองของแต่ละชีวิต ที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม เพราะเชื่อว่า “แค่เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน” ด้วยมุ่งหวังให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่น และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเอง จนได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมรายการ

 


 

 

 


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'