'ป๋า จอมตั๊บ'วงไฟเย็น ผู้ต้องหาหนีม.112 โชว์จดหมายได้รับการคุ้มครองสถานะผู้ลี้ภัยในฝรั่งเศส


เพิ่มเพื่อน    

4 มิ.ย.63-  นายนิธิวัต วรรณศิริ หรือ "ป๋า จอมตั๊บ" หรือสหายจอม สมาชิกวงไฟเย็น ผู้ต้องหาคดี ม.112 หลบหนีไปประเทศฝรั่งเศส เจ้าของเฟซบุ๊กชื่อ จอมไฟเย็น ปฏิกษัตริย์นิยม โพสต์ข้อความว่า จดหมายจากศูนย์คุ้มครองผู้ลี้ภัยแห่งสาธารณรัฐได้ส่งมาถึงผมเช้านี้ เนื้อหาระบุว่า

"นับจากวันนี้ คุณได้รับการคุ้มครองสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศสตามข้อกฎหมายสนธิสัญญาเจนีวา 28 กรกฎาคม 1951 ด้านสถานะผู้ลี้ภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว"

อีกฉบับเป็นคำเตือนทางกฎหมาย
คำเตือน1 : การกลับไปประเทศต้นทางของคุณหรือการแสดงตนทางการทูต,แสดงนิติกรรมใดๆต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศเดิมของคุณที่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส จะทำให้คุณสูญเสียสถานะผู้ลี้ภัย

คำเตือน2 : หากคุณมีเด็กหญิง(บุตรสาว)ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะร่วมในการได้รับสิทธิการคุ้มครองนี้ในทางครอบครัว และมีความเชื่อศาสนาเดิมจากประเทศต้นทางคุณต้องเคารพกฎหมายสิทธิเด็กที่นี่ในประเด็นเรื่องการขลิบอวัยวะเพศหญิงจากความเชื่อทางศาสนาเป็นการละเมิดสิทธิสตรีและเด็กซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในประเทศฝรั่งเศส รัฐจะตรวจสอบพฤติกรรมนั้นต่อบุตรสาวของคุณ 2 ครั้งในทุกๆ 5 ปี หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 150,000€ และหากเหยื่อมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ปกครองมีโทษจำคุก 15 ปี ตามกฎหมายฝรั่งเศส.


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'