กากีกะสีเขียว


เพิ่มเพื่อน    

 

            ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา เผยแพร่กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา เรื่องการจัดตั้งหน่วยใหม่กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2563 รวมทั้งประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2563 จัดตั้ง ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ มีหัวหน้าหน่วยเป็นผู้บังคับการ ยศ พล.ต.ต. และจัดตั้ง กองบังคับการกฎหมายและคดี ขึ้นมา 9 กองบังคับการ ในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 มีอำนาจหน้าที่พิจารณา ให้ความเห็นทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง อาญา  และปกครอง ...โดยตามขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ใน บก.ที่ตั้งใหม่ทั้งหมด ๐

            แม้ขั้นตอนการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสังกัด บก.ใหม่ต้องรอตามวาระ แต่เพื่อไม่ให้การทำงานสะดุด บิ๊กแป๊ะ-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา แม่ทัพใหญ่สีกากี สะบัดปากกาคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปรักษาราชการแทนเรียบร้อย โดยเฉพาะระดับ นายพล ทั้ง 10 ตำแหน่ง ประกอบด้วย พล.ต.ต.พจน์  ตันนิรันดร ประจำ ตร. ไป รรท.ผบก.วิทยาลัยแพทยศาสตร์, พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช ประจำ ตร. ไป รรท.ผบก.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง, พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ประจำ ภ.1 ไป รรท.ผบก.กฎหมายและคดี ภ.1, พล.ต.ต.ทองสุข จรัลพงศ์ ประจำ ภ.2 ไป ไป รรท.ผบก.กฎหมายและคดี ภ.2, พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด ประจำ ภ.3 ไป รรท.ผบก.กฎหมายและคดี ภ.3, พล.ต.ต.ทวีศักดิ์ สุขเกษม  ประจำ ภ.4 ไป รรท.ผบก.กฎหมายและคดี ภ.4, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล ประจำ ภ.5 ไป รรท.ผบก.กฎหมายและคดี ภ.5, พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา ประจำ ภ.6 ไป รรท.ผบก.กฎหมายและคดี ภ.6, พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล ประจำ ภ.7 ไป รรท.ผบก.กฎหมายและคดี ภ.7, และ พล.ต.ต.รุ่งศักดิ์ สิริขจร ประจำ ตร. ไป รรท.ผบก.กฎหมายและคดี ภ.9 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป ๐

            ในส่วนระดับ รอง ผบก.-ชั้นประทวน บิ๊กแป๊ะ ก็เซ็นคำสั่งไปรักษาตำแหน่งเช่นเดียวกัน โดย  ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง จำนวน 51 นาย อาทิ พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผบก.ฝรก. ไป รรท.รอง ผบก.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง, พ.ต.อ.พงษ์ศิริ เก่งนอก ผกก.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บก.ฝรก. ไป รรท.ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง บก.กฎหมายและคดี ภ.1 จำนวน 32  ตำแหน่ง อาทิ พ.ต.อ.กฤษดา ดีลีพจนานันทน์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1 ไป รรท.ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.1 บก.กฎหมายและคดี ภ.2 จำนวน 31 ตำแหน่ง อาทิ พ.ต.อ.การุณย์ เกษมราษฎร์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2 ไป รรท.ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.2 บก.กฎหมายและคดี ภ.3 จำนวน 28 ตำแหน่ง อาทิ พ.ต.อ.กฤชไพสิฐ ไตรทานพิสิฐกุล ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 ไป รรท.ผกก.(กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.3  บก.กฎหมายและคดี ภ.4 จำนวน 43 ตำแหน่ง อาทิ พ.ต.อ.ไขแสง ถวิลวงษ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4 ไป รรท.ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.4 บก.กฎหมายและคดี ภ.5 จำนวน 32 ตำแหน่ง อาทิ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ แก้ววิเศษ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5  ไป รรท.ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.5 ๐

            นอกจากนี้ บก.กฎหมายและคดี ภ.6 จำนวน 34 ตำแหน่ง อาทิ พ.ต.อ.ขจรพงศ์ จิตต์ภาคภูมิ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.6 ไป รรท.ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.6 บก.กฎหมายและคดี ภ.7 จำนวน 35 ตำแหน่ง อาทิ พ.ต.อ.กิตติ เฟื่องฟู ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 ไป รรท.ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.7 บก.กฎหมายและคดี ภ.8 จำนวน 26  ตำแหน่ง อาทิ พ.ต.อ.กฤศ สุขสุวรรณ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.8 ไป รรท.ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.8 ผบก.กฎหมายและคดี ภ.8 บก.กฎหมายและคดี ภ.9 จำนวน 27  ตำแหน่ง อาทิ พ.ต.อ.กฤษณะ พรรรักษ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.9 ไป รรท. ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.9 เป็นต้น ....อย่างไรก็ดี ตรวจแถวรายชื่อไป รรท.ตำแหน่งในหน่วยงานใหม่ทั้งหมด ดูเหมือนจะยังไม่เห็นรายชื่อ ผู้การ ที่จะไปนั่งเก้าอี้ รรท.ผบก.กฎหมายและคดี ภ.8  ไม่รู้ไปตกหล่นตรงไหน หรือมีการเซ็นคำสั่งแต่งตั้งไปแล้ว อย่างไร ฝาก ผบ.แป๊ะ ชี้แจงแถลงไขที ๐

อยู่ระหว่างทาสี "พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ" ให้สดใสหลังจาก "รีโนเวต" อาคารตลอดแนวมาพักใหญ่ โดยแบ่งสัดส่วนแยก อาคารศรีสิทธิสงคราม ด้านบนเป็นห้อง บวรเดช ใช้เป็นพื้นที่รับแขกในและต่างประเทศที่มาเยือนกองทัพ ในช่วงนี้จึงเห็นทั้ง บิ๊กแดง-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และว่าที่ฯ  แวะเวียนมาดูเป็นระยะ โดยเฉพาะ "บิ๊กบี้" ที่ลงมาวิ่งออกกำลังกายช่วงเย็นแบบเดี่ยวๆ ก็จะเดินดูความเรียบร้อยทั่วบริเวณ หรือบางครั้งก็มีทหารในสำนักงานตามลงมาด้วย หนึ่งในนั้นคือ บิ๊กโต้ง-พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 ของ "บิ๊กบี้" ที่เพิ่งย้ายมาจากที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ โยกย้ายกลางปี แถมมีชื่อเป็นหนึ่งใน ห้าเสือ ทบ. รั้งตำแหน่งเสนาธิการทหารบก จากโปรไฟล์การทำงานสายยุทธการและสายการศึกษา รวมถึงในหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ร.31 รอ. เป็นคู่ซี้ที่รู้ใจกันมาโดยตลอด ๐

ในช่วงปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เดินทางเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของกองทัพบกสหรัฐฯ โดยพบกับผู้นำระดับสูงของกองทัพบกอเมริกาหลายคน เช่น  พล.อ.เจมส์ แมกคอนวิลล์ ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ นายไรอัน แมกคาร์ธี รัฐมนตรีทบวงทหารบกสหรัฐฯ รวมถึงผู้บัญชาการหน่วยกำลัง ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพบกสหรัฐฯ และวันที่ 10 ก.ค.นี้ คณะของผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐฯ จะยกขบวนเดินทางมาเยือนกองทัพบกไทยอย่างเป็นทางการ ถือเป็นแขกคนสำคัญที่กองทัพบกได้เตรียมการซักซ้อมต้อนรับที่ลานอเนกประสงค์ หน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติแบบจัดเต็ม แม้จะมีข่าวกำหนดการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ผ่านการอนุมัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐ แต่ "บิ๊กแดง" ออกมาปฏิเสธข่าวอย่างสิ้นเชิง พร้อมการันตีว่าบิ๊กทหารอเมริกันพร้อมทำตามทุกขั้นตอนไม่มียกเว้น จึงน่าสนใจว่าการเดินทางมาครั้งนี้ที่มีกำหนดการเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผบ.ทบ. จะมีวาระเรื่องใดนำมาหารือกัน ๐

มีดรามาเล็กๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษของ การบินไทย ที่นำกองร้อยทหารราบ 124 นายจากกองทัพบก เดินทางไปฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ ภายใต้รหัส Lightning Forge  2020 ที่ฮาวาย สหรัฐอเมริกา แต่ถึงอย่างไรภารกิจยังคงคงเดินหน้าต่อไป โดยมี บิ๊กอี๊ด-พล.ท.ธัญญา  เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และ พล.ต.สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เดินทางมาส่งกำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.2) หน่วยหลักในการประสานกำกับดูแลการปฏิบัติและจัดกำลังพลกองร้อยทหารราบ ที่ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  สำหรับระยะเวลาการฝึกทางยุทธวิธีและการทบทวนหลังการปฏิบัติจะดำเนินการระหว่างวันที่ 9-21  ก.ค. และเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 22 ก.ค.นี้ ๐