สกสค.ตั้ง “มานิตย์” นั่งประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย สะสางคดีทุจริต


เพิ่มเพื่อน    

9ก.ค.63-นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองเลขาฯ สกสค.) ในฐานะโฆษก สกสค. กล่าวว่า ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ได้มีการรายงานเรื่องการดำเนินการของคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สกสค. ซึ่งในส่วนของคดีทุจริตซื้อตั๋วสัญญาของบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด มูลค่า 2,500 ล้านบาทนั้น ได้มีการรายงานผังที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวทั้งหมด และพบว่าว่ามีหลายคดี ซึ่งตนขออนุญาตไม่เปิดเผย เนื่องจากจะมีผลต่อรูปคดี ทั้งนี้หาก สกสค.ดำเนินการกับคดีเหล่านี้อย่างไม่รัดกุม อาจจะส่งผลให้แต่ละคดีที่เกี่ยวข้องเกิดการสวนทางกันเอง ส่งผลเสียต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดังนั้น สกสค. จึงตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายและอรรถคดี โดยมีนายมานิตย์ จุมปา เป็นประธาน ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะทำหน้าที่ในการจัดระเบียบ และสระสางให้การดำเนินการทางคดีเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ว่า เริ่มต้นอย่างไร เกี่ยวข้องกับเรื่องใด กับใคร อย่างไรบ้าง รวมถึงจะต้องมีการดำเนินคดีอาญากับคดีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เพื่อที่จะทำให้คดีทางแพ่งมีการยื่นอายุความออกไป

“สกสค. จำเป็นต้องจริงจังกับเรื่องเหล่านี้ เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่จะปล่อยให้เป็นคดีประมาทเลินเล่อ และผู้ที่ต้องสงสัยก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จากกระบวนการยุติธรรม ว่า สิ่งที่ดำเนินการไปนั้นถูกหรือผิดอย่างไร และเมื่อคณะทำงานชุดนี้มีการขับเคลื่อนงานแล้ว ก็จะต้องมีการรายงานให้คณะกรรมการ สกสค. ทราบเป็นระยะด้วย”โฆษก สกสค.กล่าว