ตั้งกก.4 ชุด ยกเครื่องระบบไอที สกสค. "จัดระเบียบองค์กร"เป็นหนึ่งเดียว 


เพิ่มเพื่อน    


15ก.ค.63-นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองเลขาฯ สกสค.) ในฐานะโฆษก สกสค. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในของ สกสค. ว่า ขณะนี้ สกสค.ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสำนักอำนวยการ สกสค. คณะกรรมการสำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู คณะกรรมการโรงพยาบาลครู และคณะกรรมการสำนักช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ยกเครื่องระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของ สกสค.ใหม่ทั้งระบบเอกสารและระเบียบต่างๆ เพื่อให้การคงไว้ซึ่งเอกสารหลักฐานต่างๆ อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และสะดวกต่อการนำมาใช้ในการดำเนินการเรื่องต่างๆ 
และสำหรับระเบียบต่างๆ จะเป็นการนำระเบียบทั้งหมดของ สกสค.มาประมวลผลใหม่ เพราะที่ผ่านมาแต่ละสำนักงานภายใน สกสค.ต่างมีการออกระเบียบเป็นของตนเอง ทำให้ในบ้างเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่สำนักงานภายใน สกสค.คนละสำนัก ปฏิบัติงานต่างกัน ส่งผลต่อการตีความการกระทำต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากแต่ละสำนักก็ยึดตามระเบียบของตนเอง ดังนั้นตนคิดว่าจะต้องมีการทำให้ระเบียบของ สกสค.เป็นหนึ่งเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพ รวมถึงที่ผ่านมาการออกระเบียบของบางสำนักงาน ดำเนินการออกในกระบวนการที่ผิดตั้งแต่เริ่ม หรือระเบียบเถื่อน ก็จะต้องมีการดำเนินการยกเลิก ทั้งนี้เมื่อมีการดำเนินการปรับระเบียบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเสนอคณะกรรมการ สกสค. เพื่อพิจารณาต่อไป

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนดจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) และทาง สกสค.จะมีการเชิญมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR ด้วย ทั้งนี้ตนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ เรื่องนี้ถือเป็นมิติตใหม่ของ สกสค. เพราะที่ผ่านมา แค่ในส่วนของเอกสารของสำนัก ช.พ.ค. ที่มีความจำเป็นต้องเก็บเอกสารใบมรณบัตร เอกสารความเกี่ยวข้องของผู้รับสิทธิ์ และอื่นๆ เอกสารของสมาชิก 1 คน มีความหนาเฉลี่ย 1 นิ้วและมีการเก็บตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้ง สกสค. เนื่องจากเป็นหลักฐานไม่สามารถทิ้งได้ ส่งผลให้เราเสียค่าดูแลปีละกว่า 1 แสนบาท”โฆษก สกสค.กล่าว

 


"เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์-อานนท์" วันนี้คึกเขาน่าจะรู้...คึกวันนี้ แต่คุกพรุ่งนี้!เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นทนาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี-โท ยกเว้นนายไมค์ ศึกษาขยะศาสตร์ ในมหา'ลัยชีวิตจริง 

ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!