หนองคายฝนทิ้งช่วง ชาวนาควักเงินจ่ายค่าสูบแม่น้ำโขงเลี้ยงต้นข้าวกำลังเติบโต


เพิ่มเพื่อน    

30 ก.ค.63 - จากการที่จังหวัดหนองคาย เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันหลายสัปดาห์ ส่งผลให้นาข้าวที่กำลังเจริญเติบโตและต้องการน้ำมากต้องขาดน้ำ เกษตรกรที่ทำนาจึงต้องอาศัยน้ำโขงจากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ขณะนี้ที่ติดตั้งอยู่ในแม่น้ำโขง จำนวน 50 กว่าสถานี สูบน้ำโขงเข้านาข้าวแทนน้ำฝน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเข้านาข้าวครั้งละหลายร้อยบาท ถือเป็นการเพิ่มต้นทุนในการทำนา

กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านเนินพะเนาว์-บ้านโนนตาล ตำบลโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ที่มีพื้นที่ทำนากว่า 2 พันไร่ ช่วงนี้ต้องจ่ายค่าสูบน้ำเข้านาข้าวที่สูบโดยสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเนินพระเนาว์ ที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองหนองคาย ครั้งละหลายร้อยบาท ซึ่งปกติจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำชั่วโมงละ 80 บาท แต่ละวันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ จะสูบน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่บริการวันละไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกำลังเจริญเติบโตมีความจำเป็นต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงมาก เกษตรกรที่สูบน้ำเข้านาในแต่ละครั้งน้ำจะอยู่ได้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เมื่อน้ำในนาข้าวมีระดับต่ำลงก็จะสูบน้ำเข้านาข้าวใหม่อีกครั้ง หรือหากมีฝนตกลงมา ก็ถือว่าโชคดีที่ทำให้ประหยัดเงินค่าสูบน้ำเข้านา


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'