องค์การค้าฯ จ้างพนักงาน 200 คนภายใต้โครงสร้างฐานเงินเดือนใหม่ แคชเชียร์ลดจาก 40,000บาท เหลือ 17,000 บาท


เพิ่มเพื่อน    

31ก.ค.63-นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองเลขาฯ สกสค.) ในฐานะโฆษก สกสค. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้า สกสค.ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวประมาณ 200 คน เพื่อมาช่วยฟื้นฟูตามแผนงานของผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.คนใหม่ ซึ่งการอนุมัติจ้างลูกจ้างกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มพนักงานองค์การค้าของ สกสค.เดิม แต่จ้างด้วยฐานเงินเดือนใหม่ เช่น พนักงานเก็บเงินร้านศึกษาภัณฑ์พานิชย์ ที่เดิมเงินเดือนประมาณ 40,000 บาท ก็จะถูกจ้างใหม่ในอัตราเงินเดือน 17,000 บาท เป็นต้น ซึ่งมีสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 90 วัน ดังนั้นถือว่าการจ้างครั้งนี้เราจ่ายเงินเดือนจริงตามเงินในกระเป๋าที่องค์การค้าของ สกสค.มีอยู่ โดยการจ้างจะต้องไม่ขาดทุนและทำให้องค์กรเดินหน้าไปได้ด้วยแผนงานใหม่ที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีในอนาคต ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้อนุมัติจ่ายเงินก้อนแรกให้แก่ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 951 คน จำนวน 400 ล้านบาทด้วย 

“สำหรับประเด็นที่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างยังคาใจ เรื่องการจ่ายเงินเดือนของเดือนมิถุนายนนั้น ขอยืนยันว่ามติบอร์ดครั้งนี้ได้อนุมัติจ่ายเงินเดือนพนักงานกลุ่มดังกล่าวที่ยังค้างจ่ายแล้ว โดยมีมติจ่ายให้ ร้อยละ 75 ตามฐานเงินเดือนของแต่ละคน เพราะที่ผ่านมาเรามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นนี้ เนื่องจาก บอร์ดบริหารองค์การค้าของ สกสค.ชุดเดิมมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องจ่ายเงินให้แก่พนักงานทุกคนร้อยละ 75 ตามฐานเงินเดือนของแต่ละคนในกรณีนายจ้างให้หยุดงาน เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 แต่ในส่วนของประสังคมก็มีการจ่ายเงินชดเชยเรื่องนี้ด้วย องค์การค้าของ สกสค.จึงคิดว่าต้องมอบการจ่ายเงินนี้ให้แก่ประกันสังคมดำเนินการ โดยเมื่อเร็วๆนี้ ประกันสังคมยืนยันกลับมาแล้วว่าเมื่อมีการจ่ายเงิน ไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม องค์การค้าของ สกสค.ก็จะต้องทำแบบเดิม ดังนั้นเราถือว่าเราจะนำเงินจากองค์การค้าของ สกสค.ที่มีอยู่จ่ายให้ทันที ซึ่งถือว่าไม่มีสิ่งใดติดต้างอีกต่อไป”โฆษก สกสค. กล่าว 

นายธนพร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงโมเดลธุรกิจใหม่ขององค์การค้าของ สกสค. ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เราได้ตั้งต้นมาจากการเสนอแผนฟื้นฟูองค์การค้าของ สกสค.จากนายอดุลย์ บุสสา ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.คนปัจจุบัน โดยจะมีการปรับรูปแบบธุรกิจของให้เป็นธุรกิจ E-Learning ซึ่ง E-Learning เราจะดำเนินการคู่ขนานกับตำราเรียนที่มีอยู่ เช่น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เดิมเราใช้หนังสือเรียนเป็นกระดาษ โดยบางคำศัพท์ในกลุ่มวิชานี้ผู้เรียนต้องไปตีความเองจากการเสิรท์หาข้อมูลผ่านกูเกิลส่งผลให้ความหมายของเนื้อหาคลาดเคลื่อน เป็นต้น ดังนั้น E-Learning ที่องค์การค้าของ สกสค.กำลังจะเริ่มทำนี้จะเป็นโปรแกรมที่เด็กสามารถกดหาคำศัพท์หรือเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ทันทีอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะใช้เรียนควบคู่ไปกับตำราเรียน ทั้งนี้การดำเนินการธุรกิจในรูปแบบดังกล่าวต้องการให้องค์การค้าของ สกสค.มีสินค้าที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันและเทคโนโลยีมากขึ้น 

 


คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"