'เทพไท'ชงตั้งสสร.แก้รธน. ห้ามแตะหมวดพระมหากษัตริย์ตัดเงื่อนไขปลุกม็อบ


เพิ่มเพื่อน    

3 ส.ค. 63 - นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ฉบับปี 2560 ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 256 ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้น และตนในฐานะเจ้าของญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ จะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามแนวทางผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

ซึ่งตนจะเสนอร่างแก้ไขใน 3 ประเด็น คือ 1.แก้ไขมาตรา 256 เพื่อปลดล็อกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาตามมาตรฐานสากล และมีการลงประชามติจากประชาชนด้วย 2.ให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากตัวแทนประชาชนทุกสาขาอาชีพ ตัวแทนนักวิชาการทางนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ และมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทุกจังหวัด 3.มีการกำหนดความชัดเจนเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ยกเว้นการแก้ไขที่ไม่ให้มีการแตะต้องหมวด1 บททั่วไป และหมวด2 ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขการปลุกระดม ในช่วงการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา256 (2) จะต้องใช้เสียงของ ส.ส.จำนวนหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ คือประมาณ 100 คน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่มี ส.ส.อยู่ 52 คน จำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุน จากพรรคการเมืองอื่น เพื่อลงชื่อในญัตติให้ครบ 100 คนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องแสวงหาแนวร่วมจากพรรคการเมืองอื่นๆ อีกด้วย ในเบื้องต้นส่วนตัวได้ประสานงานเป็นการภายใน กับ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไว้บ้างแล้ว และหวังว่ามีเสียงสนับสนุนครบ100คน สามารถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน.

 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน