องค์การค้าเชื่ออีก8ปีล้างหนี้6.7พันล.หมด  ลุยหาช่องเพิ่มรายได้ เล็งขอสสวท.คืนสิทธิ์พิมพ์ตำรา


เพิ่มเพื่อน    


13ส.ค.63-สกสค. ลุยหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้  องค์การค้าฯ “ธนพร” เผยหารือ “เลขาฯ สล.” ขอลิขสิทธิ์ผลิตตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย อุปกรณ์ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี พร้อมกับเตรียมเจรจาสสวท. ขอลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์ตำราเรียนคืน  เชื่ออีก 8ปี ล้างหนี้ 6.7พันล้านได้สำเร็จ หลังลดรายจ่ายจากเดือนละ 40 ล้าน เหลือ 7ล้าน ทำให้จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีก


นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองเลขาฯ สกสค.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน สกสค. กล่าวว่า ตนได้หารือกับนายธีรพงษ์ สารเสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สล.) เรื่องการขอลิขสิทธิ์การผลิตตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย และอุปกรณ์ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ให้องค์การค้าของ สกสค.เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งแต่เดิมนั้นองค์การค้าของ สกสค.เคยได้รับลิขสิทธิ์ดังกล่าว แต่ต่อมาในระยะหลังมานี้กลับไม่ได้รับลิขสิทธิ์ดังกล่าว เนื่องจาก สล.ให้เอกชนรายอื่นไปดำเนินการ ดังนั้นตนจึงมาเจรจากับเลขาฯ สล. เพื่อขอลิขสิทธิ์ดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งในการเจรจาครั้งนี้ ตนได้แจ้งให้นายธีรพงษ์ ได้ทราบว่า ขณะนี้สำนักงาน สกสค.กำลังพยายามฟื้นฟูองค์การค้าของ สกสค.ให้กลับมายิ่งใหญ่ จึงขอให้ สล.ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์การค้าของ สกสค.อีกแรง ซึ่งนายธีรพงษ์ ก็เห็นใจและตอบตกลงที่จะให้ลิขสิทธิ์การผลิตตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย และอุปกรณ์ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ให้องค์การค้าของ สกสค.เป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียว และขณะนี้ได้มีการดำเนินการในเรื่องของเอกสารต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
           
นายธนพร กล่าวอีกว่า การที่องค์การค้าของ สกสค.ได้รับลิขสิทธิ์การผลิตตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย และอุปกรณ์ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี แต่เพียงรายเดียวในครั้งนี้ จะทำให้องค์การค้าของ สกสค.มีรายได้เพิ่มจากการจัดพิมพ์ตำราเรียนที่ทำเป็นปกติอยู่แล้วอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ตนยังเตรียมจะหารือกับทางผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อขอลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์ตำราเรียนของ สสวท.ทั้งหมด จากเดิมที่ สสวท.ได้ให้ลิขสิทธิ์กับองค์การค้าของ สกสค.บางส่วน และให้อีกบางส่วนกับสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากขณะนี้องค์การค้าของ สกสค.อยู่ระหว่างการฟื้นฟูองค์กรจึงต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้แล้วจากเดิมจ่ายเงินเดือน ๆ ละประมาณ 40 ล้านบาท ขณะนี้ลดเหลือ 7 ล้าน ดังนั้น จึงต้องการเพิ่มรายได้จากทุก ๆ ช่องทาง และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก สสวท.
"ในเรื่องนี้ ซึ่งหากองค์การค้าของ สกสค.สามารถทำแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่อง อีก 8 ปีหนี้สินที่มีอยู่ 6.7 พันล้านบาทจะหมดไปอย่างแน่นอน "นายธนพรกล่าว


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน