คณะบุคคลเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บุกสถานทูตญี่ปุ่น ยื่น 4 ข้อเรียกร้องเชือด 'ปวิน'


เพิ่มเพื่อน    

25 ส.ค.63 - ที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย  คณะบุคคลเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำโดย นายพานสุวรรณ ณ แก้ว และ นายประกอบกิจ อินทร์ทอง ผู้ประสานงาน  ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย  เป็นผู้รับหนังสือ

โดยหนังสือระบุว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความเคารพรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด จนเป็นธรรมเนียมประเพณีสืบทอดมายาวนานหลายร้อยปียังมิอาจมีผู้ใดมาเสมอเหมือนได้ เช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ประเทศญี่ปุ่น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เป็นศูนย์รวม จิตใจ ความสามัคคี ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ แต่ปราฏว่าปัจจุบันนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ คนไทยที่กระทำผิดกฏหมายอาญา ได้หลบหนีหมายจับเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และใช้เฟสบุ๊คชื่อ “Pavin Chachavalpongpun”,  “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส” โพสต์ข้อความต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นเท็จ  และยุยงปลุกปั่น ปลูกฝังแนวคิดให้นักเรียน นักศึกษาด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย อาฆาตมาดร้าย เกลียดชังและให้ออกมาชุมนุมต่อต้านพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ ทำให้ประชาชนชาวไทยรู้สึกไม่สบายใจที่ประเทศของท่านปล่อยปะละเลย ไม่ดำเนินการใดๆ และยังปล่อยให้บุคคลดังกล่าวใช้ชีวิตอย่างสุขสบายประหนึ่งว่าประเทศของท่านให้การสนับสนุน คุ้มครองให้การกระทำของนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ดำเนินการมาได้จนถึงปัจจุบัน 

ในฐานะตัวแทนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่เคารพรัก เทิดทูนสถาบันพระมหาษัตริย์ ต้องการปกป้องไม่ให้ผู้ใดมาล่วงละเมิด จาบจ้วง เช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ของท่านที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวญี่ปุ่น หากท่านยังปล่อยให้ปัญหาถูกดำเนินการเช่นนี้ต่อไป จะส่งผลกระทบต่อมิตรภาพของคนไทยกับคนญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานต้องสูญเสีย เพราะการกระทำของนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ เพียงผู้เดียวเท่านั้นหรือ หวังว่าท่านคงจะเข้าใจหัวอกของประชาชนชาวไทยที่ต้องออกมาในวันนี้  และขอเรียกร้อง

1. ให้รัฐบาลของท่านใช้อำนาจหยุดพฤติกรรมล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ของนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อย่างเด็ดขาดทุกช่องทาง และส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย เพื่อรักษามิตรภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยกับประชาชนชาวญี่ปุ่นให้ยาวนานต่อไป

2. ให้ปลดนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ จากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโต และมิให้เป็นวิทยากรบรรยายในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป 

3. รัฐบาลของท่านต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนการกระทำของนายปวิน  ชัชวาลพงศ์พันธ์ และแถลงผลความคืบหน้าการดำเนินการทุกระยะ

4. ประชาชนชาวไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเรียกร้องนี้คงจะได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลท่าน โดยพวกเราจะเฝ้าติดตามผลการดำเนินการอย่างละเอียดต่อเนื่อง และพร้อมจะยกระดับหากไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลท่าน

คณะบุคคลเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์.