'จุรินทร์'ลั่นปชป.ชัดเจนตั้งแต่แรกหนุนแก้รัฐธรรมนูญ


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.ย.2563 -  ในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณา 6 ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในเวลา 11.25 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนตั้งแต่สนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพราะ 1.รัฐธรรมนูญยังมีหลายประเด็นที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยแบบที่ควรจะเป็น และ2.แม้รัฐธรรมนูญจะผ่านการทำประชามติ แต่เมื่อถึงเวลาก็ควรได้รับการแก้ไข แม้แต่ในรัฐธรรมนูญก็ยังเปิดทางไว้ให้แก้ไข

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา 256 คือ ต้องใช้เสียงของรัฐสภาเกินกว่ากึ่งหนึ่ง และในเสียงดังกล่าวต้องมีเสียงฝ่ายค้าน  48 เสียงโดยประมาณ และจะต้องมีเสียงของส.ว. ประมาณ 84 เสียง หลังจากนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญผ่านรัฐสภาต้องทำประชามติอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ความร่วมมือจากรัฐสภาจึงจำเป็นอย่างยิ่ง” นายจุรินทร์กล่าวและว่า ตนสนับสนุนให้มีวุฒิสภา เพราะจากประสบการณ์รัฐสภามีความจำเป็นต้องมีวุฒิสภาประกอบ แต่ถ้าวุฒิสมาชิกไม่ได้มาจากเลือกตั้งก็ต้องมีอำนาจโดยจำกัด คือ กลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์จะสนับสนุนร่างของพรรคร่วมรัฐบาล และร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีหลักการใกล้เคียงกัน 
 


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'