ศน.เปิด e-book เส้นทางบุญ ตามรอยธรรม หลวงปู่มั่น 6 จังหวัด ในโอกาส 150 ปี ชาตกาล


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

       วันนี้ - นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา  แถลงข่าว เปิดตัว e – book ท่องเที่ยวเส้นทางบุญ อดีตสู่ปัจจุบัน ตามรอยธรรม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต ว่า  เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ วาระปี พ.ศ. 2563 – 2564 กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจศึกษาแนวทางที่พระอาจารย์มั่น ได้นำทางไว้ และจุดประกายทางปัญญาสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน ล่าสุด กรมการศาสนา ได้มีการจัดทำเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางบุญ อดีตสู่ปัจจุบัน ตามรอยธรรม หลวงปูมั่นภูริทัตโต  ในรูปแบบ e – book จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร เชียงราย และเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้สนใจรู้จักวัดและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ พระอาจารย์มั่น อีกทั้งได้มีโอกาสย้อนรอยดินแดนถิ่นบ้านเกิดพระอาจารย์มั่น เช่น บ้านคำบง เยี่ยมชมวัดที่องค์ท่านเคยบรรพชาเป็นสามเณร บวชเป็นพระภิกษุ จำพรรษา รวมไปถึงสถานที่ที่พระอาจารย์มั่นได้เคยมาพำนักบำเพ็ญเพียร เช่น วัดศรีบุญเรือง สำนักสงฆ์กุดเม็ก วัดภูหล่น วัดศรีอุบลรัตนาราม  วัดบูรพาราม  วัดเลียบ ใน จ.อุบลราชธานี เป็นต้น   

 

        นางศรีนวล กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวสามารถเข้าถึงเด็ก เยาวชน ประชาชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ร่องรอยการปฏิบัติธรรม และร่วมน้อมรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์มั่นแล้ว จะได้เพลิดเพลิน และตื่นตาตื่นใจไปกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทย สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นในระหว่างเส้นทาง เปรียบได้กับเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชีวิต ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาชีวประวัติจากการท่องเที่ยว ได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย  เป็นการร่วมอนุรักษ์  สืบสาน ต่อยอดสิ่งดีงาม โดยผู้สนใจสามารถดาวโหลด์ e – book   6 จังหวัดได้ ได้ ที่ www.luangpumun.dra.go.th โดยมีตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว และแนะนำวัด/สถานที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมเยียนชุมชนคุณธรรม พร้อมแผนที่นำทาง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาเรียนรู้จากโปรแกรมนี้ด้วย    

    " พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานและเป็นพระเถระ ที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จากการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจศึกษาแนวทางที่องค์ท่านได้นำทางไว้ และจุดประกายทางปัญญาสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน กรมการศาสนาได้เห็นว่า หนึ่งในกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงเด็ก เยาวชน ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยรูปแบบของการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว ตามรอยพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตณ สถานที่ต่าง ๆ " รองอธิบดี ศน. 

 

 


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'