"ธนพร"ลั่นดึงสกสค.หนึตกชั้นระดับ2องค์การมหาขน


เพิ่มเพื่อน    

 14ต.ค.63- “ธนพร” มุ่งยกระดับ สกสค. เป็นองค์การมหาชน ระดับ 2 หนีตกชั้น หวัง สร้างความเขื่อมั่นให้รัฐบาล สนับสนุนงบฯ และสร้างความยั่งยืน ให้กับการดูแล สวัสดิการ-สวัสดิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการประเมินองค์การมหาชน เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการนั้น ซึ่งการประเมินดังกล่าว จะประกอบด้วยตัวชี้วัด ทั้งเรื่องรายได้ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ผลการประเมินของ สกสค.อยู่ในระดับที่ 3 ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำสุดของผลการประเมิน ดังนั้นตนของประกาศว่า ตนจะยกระดับ สกสค. จากองค์การมหาชนระดับ 3 ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับที่ 2 ให้ได้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาครัฐ ในการให้งบประมาณสนับสนุน โดยปัจจุบัน สกสค.ได้รับงบประมาณสนับสนุนประมาณ 125 ล้านบาทต่อปี แต่ สกสค.จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ปีละ 500 ล้านบาทต่อปี เนื่องจาก สกสค.มีหน่วยงานประจำจังหวัดด้วย ซึ่งตนมองว่าเราควรเสนอข้องบประมาณจากภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของ สกสค.

“สาเหตุที่ สกสค.ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนน้อย ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะผลการประเมินขององค์กรที่อยู่ในระดับ 3 อีกทั้ง สกสค.ก็เป็นหน่วยงานที่มีรายได้ แต่ก็ไม่มีผลงานอะไร ดังนั้นผมมองว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับองค์กรใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ผมคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 ปี และในปีงบประมาณ 2566 สกสค.จะต้องเป็นองค์กรที่ผลประเมินอยู่ในระดับ 2 ให้ได้”เลขาฯ สกสค.กล่าว


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก