ไม่ตกขบวน! 'วัฒนา' มาแล้ววิงวอน 'บิ๊กตู่' ออกไปเถิดครับ


เพิ่มเพื่อน    

16 ต.ค.63 - นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

คำว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายถึงสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน หรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การรบหรือสงคราม ซึ่งจำต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่เกิดขึ้นเป็นการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธจึงเป็นเสรีภาพโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล ซึ่งไม่ได้ทำให้การชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยชอบกลายเป็นไม่ชอบ ดังนั้น การที่พลเอกประยุทธ์ฉวยโอกาสใช้อำนาจตาม พรก. ฉุกเฉิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงจึงเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ

คำสั่งของพลเอกประยุทธ์เป็นคำสั่งทางปกครองที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะต้องเสนอต่อ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบภายใน 3 วัน หาก ครม. ไม่ให้ความเห็นชอบคำสั่งก็จะสิ้นผลลง จึงต้องวัดสำนึกของ ครม. ว่าจะกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับประชาชนหรือไม่ แต่หาก ครม. ให้ความเห็นชอบ ประชาชนก็เหลือทางออกทางเดียวคือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ส่วน กสม. มีหน้าที่หาทางแก้ไขและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งรวมถึงการไปขอประกันตัวแกนนำและบอกศาลว่าคำสั่งดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชน

จากนี้ประชาชนจะได้เห็นองค์กรต่างๆ ว่าจะอยู่ข้างประชาชนหรือจะรับใช้เผด็จการ ตั้งแต่ ครม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และศาลยุติธรรม โดยเฉพาะศาลที่ปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวแกนนำเพราะกลัวไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีก ถือเป็นเหตุผลที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะการชุมนุมเป็นเสรีภาพจึงไม่ใช่การก่อความวุ่นวาย ส่วนที่อ้างว่ากลัวไปกระทำผิดอีกยิ่งขัดกฎหมาย เพราะรัฐธรรมนูญสันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ การอ้างว่ากลัวไปทำผิดอีกจึงเท่ากับการพิพากษาล่วงหน้าว่าการกระทำที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดแล้ว

ต้นตอของปัญหาทั้งหมดคือพลเอกประยุทธ์ วันนี้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงได้ออกมาขับไล่ท่านแล้ว อย่าอยู่ต่อไปให้เป็นภาระกับประเทศเลย ออกไปเถิดครับ.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"