เปิดหนังสือ 'ชวน' ส่งถึง 'บิ๊กตู่' ฝ่าวิกฤติม็อบ 3 นิ้ว


เพิ่มเพื่อน    

19 ต.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด สผ 0014/10188  ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลและอาจจะขยายวงกว้างจนนำมาซึ่งความขัดแย้งในระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาในแนวทางของระบอบประชาธิปไตยตามกรอบอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา  ในการนี้ จึงได้มีการนัดประชุมร่วมกันในวันจันทร์ที่ 19 ต.ค.2563 ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนจากคณะรัฐมนตรี โดนนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาล ตัวแทนจากฝ่ายค้าน และตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ  โดยมีประเด็นในการพิจารณาคือ สมควรที่จะมีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาหรือไม่ หลังจากที่ร่วมกันหารือแล้วได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 1.คณะรัฐมนตรีควรมีมติเห็นชอบในการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563 เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาข้อขัดแย้ง  2.คณะรัฐมนตรีสมควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ ส.ส.และส.ว. โดยขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 165

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรัฐธรรมนูญ ม.165 ระบุว่า “ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้”


ไม่ใช่เรื่องเด็กๆ นะ ใส่หรือไม่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ย....มันเรื่องของผู้ใหญ่เฮงซวยปั่นหัวเด็กต่างหาก มีคนบอกว่าอย่าไปห้ามเลย เพราะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'