เปิดหนังสือ 'ชวน' ส่งถึง 'บิ๊กตู่' ฝ่าวิกฤติม็อบ 3 นิ้ว


เพิ่มเพื่อน    

19 ต.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด สผ 0014/10188  ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลและอาจจะขยายวงกว้างจนนำมาซึ่งความขัดแย้งในระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาในแนวทางของระบอบประชาธิปไตยตามกรอบอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา  ในการนี้ จึงได้มีการนัดประชุมร่วมกันในวันจันทร์ที่ 19 ต.ค.2563 ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนจากคณะรัฐมนตรี โดนนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาล ตัวแทนจากฝ่ายค้าน และตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ  โดยมีประเด็นในการพิจารณาคือ สมควรที่จะมีการเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาหรือไม่ หลังจากที่ร่วมกันหารือแล้วได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 1.คณะรัฐมนตรีควรมีมติเห็นชอบในการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563 เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาข้อขัดแย้ง  2.คณะรัฐมนตรีสมควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ ส.ส.และส.ว. โดยขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 165

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรัฐธรรมนูญ ม.165 ระบุว่า “ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้”


คนจริง "เพื่อบ้านเพื่อเมือง" มีมาก แต่คนหนึ่งที่ผมต้องยอมรับนับถือทั้งกายและใจคือ "ไอ้ตี๋หัวลำโพง" คนนั้น เมื่อ ๖๐ ปีก่อน เรียกกันว่า "เหลี่ยงทง"

“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'