ศาลอุทธรณ์ให้ประกันตัว 'แอมมี่' พร้อมพวกรวม 19 ราย คดีชุมนุม 13 ต.ค


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

19 ต.ค.63 - ที่ศาลแขวงดุสิต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีพนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์ ยื่นคำร้องฝากขัง ผู้ต้องหา 19 ราย เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 จากกรณีร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ 13 ต.ค. 2563 ประกอบด้วย นายวชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1,นายปริญญ์ รอดระหงษ์ ผู้ต้องหาที่ 2,นายปวริศ แย้มยิ่ง ผู้ต้องหาที่ 3,นายฐิติสรรค์ ญาณวิกร ผู้ต้องหาที่ 4,นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่ ผู้ต้องหาที่ 5 ,นายวันชัย สุธงสา ผู้ต้องหาที่ 6 ,น.ส.วรางคณา แสนอุบล ผู้ต้องหาที่ 7,นายนันทพงศ์ ปานมาศ ผู้ต้องหาที่ 8 ,นายทวีชัย มีมุ่งธรรม ผู้ต้องหาที่ 9 ,นายเมยาวัฒน์ บึงมุม ผู้ต้องหาที่ 10 ,นายธนกฤต สุขสมวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 11,นางเพ็ญศรี เจริญเณรรักษา ผู้ต้องหาที่ 12 ,น.ส.อภิชญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้ต้องหาที่13,นายมุสิก ผิวอ่อน ผู้ต้องหาที่14,นายภักดี ศรีรัตอำไพ ผู้ต้องหาที่ 15 ,นายนวพล ต้นงาม ผู้ต้องหาที่ 16,นายกิตติภูมิ ทะสา ผู้ต้องหาที่ 17,นายทรงพล สนธิรักษ์ ผู้ต้องหาที่ 18 ,นายจิรวัฒน์ รูปใหญ่ ผู้ต้องหาที่ 19 ซึ่งเป็นชุดที่ถูกจับกุมพร้อมนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน โดยไม่ได้รับการประกันตัวนั้น  

ต่อมาผู้ต้องหาทั้ง 19 ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่ให้ประกันตัวดังกล่าว ซึ่งวันนี้ (19 ต.ค.) ศาลแขวงดุสิตได้อ่านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ต้องหาที่ 1, 3, 6 – 10, 13, 16-19 กำลังอยู่ในระหว่างศึกษา ส่วนผู้ต้องหาที่ 2, 4-5, 14-15 ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ ส่วนผู้ต้องหาที่ 11-12 อายุมากและมีโรคประจำตัว ประกอบกับผู้ต้องหาทั้ง 19 คน มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดในระหว่างสอบสวน โดยตีราคาประกันคนละ 2 หมื่นบาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาทั้ง 19 คน ไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือกระทำการลักษณะที่ละเมิดต่อกฎหมาย และให้ผู้ต้องหาทั้ง 19 คน มารายงานตัวต่อศาลแขวงดุสิตซึ่งเป็นศษลชั้นต้น 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ตามวันเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหารายใดกระทำผิดเงื่อนไขข้างต้น หรือจะหลบหนี หรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ก็ให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนประกันตัวผู้ต้องหานั้นทันที