พลังเงียบต้องไม่เงียบ 'ดร.เสรี' แนะ 6 วิธีปกป้องสถาบัน


เพิ่มเพื่อน    

23 ต.ค.63 - ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่าพสกนิกรผู้จงรักภักดีต้องเลิกเป็นพลังเงียบ ต้องแสดงให้คนไทยด้วยกันเห็นว่าคนไทยส่วนมากยังคงจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดย

1. จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีโดยสงบ ให้คนเห็นจำนวนของคนไทยที่จงรักภักดี ทำในพื้นที่สาธารณะที่ไม่กีดขวางการจราจร ไม่มีการปราศรัย มีแต่ร้องเพลง

2. ช่วยกันโพสต์ข้อความเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจจองพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ที่เป็นคุณแก่ปนะเทศและประชาชนคนไทยบนพื้นที่social media หลายๆ platforms มั้งๆ Facebook และ Twitter คนที่เป็น digital influencers ต้องช่วยกัน

3. สร้างข้อความ # ที่แสดงความจงรักภักดีใน Twitter แล้วช่วยกัน retweed ให้คนไทยที่รักชาติได้เห็นจำนวนคนที่แสดงตนว่าเป็นผู้จงรักภักดีให้เป็นอันดับต้นๆ

4. พ่อแม่ ครู เจ้านาย เมื่อมีโอกาสให้ข้อมูลแก่เด็กๆที่เราดูแลอยู่ก็ต้องพยายามเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาและความอยู่รอดของประเทศไทยเพราะพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์

5. โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริศัทที่มีพนักงานเกิน 100 จัดกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีกันเหมือนกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนทั้ง 4 ในกลุ่มจตุรมิตร

6. รัฐบาลต้องให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐ สถานีวิทยุของรัฐมีรายการประเภท talk และประเภทสารคดีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่แสดงพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงช่วยพัฒนาประเทศและทำให้คนไทยอยู่อย่างร่มเย็น

ช่วยกันนะคะ #พลังเงียบต้องไม่เงียบ #เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ #เราคือคนไทยผู้ภักดี #ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"