กำนัน-ผญบ.ตรัง แสดงพลังต่อต้านจาบจ้วงสถาบันฯ


เพิ่มเพื่อน    

23 ต.ค.63 -  ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางหลังเก่า เขตเทศบาลนครตรัง ได้มีสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง กว่า 2,000 คน ได้รวมตัวกันที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางหลังเก่า เขตเทศบาลนครตรังโดยพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีกากีมีการชูภาพพระบรมสาทิศลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 พระราชินี เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มอบหมายให้ นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นผู้รับหนังสือแทน  โดย นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง ได้กล่าวบทความตอนหนึ่งว่า “คนเรามีความได้ คิดต่างได้ แต่ต้องไม่แตกแยก”

นายวิศาล สาราบรรณ์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรัง กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นที่ยึดมั่นจิตใจของประชาชนชาวไทย เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของไทย จึงเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนคนไทย ในอันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ  จากกรณีการจาบจ้วงสถาบันฯ ตอนนี้ ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นการก่อตั้งจากสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจึงออกมาขับเคลื่อนปกป้องสถาบัน แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่อย่างใด ในการชุมนุมไม่อยากให้ประชาชนกลุ่มชุมนุมจาบจ้วงสถาบันฯ คนที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป หรือพ่อแก่แม่เฒ่าต่างรับไม่ได้กับการกระทำเหล่านี้ และทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรังขอยึดมั่น เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ไปชั่วชีวิต  

ทั้งนี้ การชุมนุมใช้เวลาประมาณ 15 นาที  หลังจากนั้นร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ก่อนสลายตัว


"วัคซีน" นี่ อยากให้เข้าใจกันชัดๆไม่ใช่ "ยารักษาโควิด"เป็นชีววัตถุหรือ "เชื้อโรค" ที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันสร้าง "แอนติบอดี" ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม.......

"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'