ดร.ไตรรงค์ : มารยาททางการเมืองกับกฎหมายดูหมิ่นบุคคลในสถาบันกษัตริย์


เพิ่มเพื่อน    

23 ต.ค.63 - ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีรายละเอียดดังนี้

มารยาททางการเมืองกับกฎหมายดูหมิ่นบุคคลในสถาบันกษัตริย์

1. เมื่อตอนที่ผมไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆที่มหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนท่านหนึ่งได้วิจารณ์รัฐธรรมนูญและกฎหมายในประเทศต่าง ๆ ที่ท่านเห็นว่ายังขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพตามปรัชญาประชาธิปไตยแบบตะวันตก ประเทศเหล่านั้นมีหลายประเทศกระจายอยู่ทุกทวีปรวมทั้งยุโรปและเอเซีย

สำหรับในเอเชียนั้น ท่านได้ยกประเทศไทยเป็นตัวอย่าง เพราะเรามี มาตรา 112 ที่ห้ามดูหมิ่นบุคคลในสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษโดยการจำคุก ในประเทศอังกฤษนั้น จารีตประเพณีของการไม่ดูหมิ่นบุคคลในสถาบันกษัตริย์และกษัตริย์ต้องอยู่เหนือคำวิพากวิจารณ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญของอังกฤษ ผู้ใดฝ่าฝืนก็หามีบทกำหนดโทษไม่ แต่คนอังกฤษเป็นผู้ดีมีมารยาทเคร่งครัดจารีตประเพณี จึงไม่มีใครเคยกล่าวคำหยาบคายต่อบุคคลในสถาบันฯ จะมีวิพากวิจารณ์บ้างก็เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกาย และถ้าเป็นระดับศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยดังๆ ก็จะกระทำในลักษณะแนะนำด้วยความหวังดีเช่นเกี่ยวกับการแยกแยะการใช้จ่ายว่าอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวก็ใช้เงินของตนเองและอะไรเป็นเรื่องของส่วนรวมที่สมควรใช้เงินงบประมาณแผ่นดินได้ เป็นต้น

2. ผมไม่ได้โต้เถียงอะไรเกี่ยวกับ มาตรา 112 เพราะถือว่าอาจารย์มีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้โดยคิดเสียว่าท่านเป็นคนอังกฤษคงไม่รู้ซึ้งหรอกว่าคนอังกฤษและคนในยุโรปนั้นมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนคนไทย รัฐธรรมนูญ(หรือกฎหมาย)ของประเทศใดก็ต้องให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศนั้น จะมาลอกเลียนแบบกันร้อยเปอร์เซ็นต์ย่อมไม่ได้

ยิ่งตอนนี้ เวลานี้ ผมอยากให้อาจารย์ท่านนั้นได้มาอยู่ที่เมืองไทย ให้เห็นกับตา ได้ยินกับหูว่า ในการชุมนุมทางการเมืองนั้นเขามีการดูหมิ่น คุกคาม บุคคลในสถาบันกษัตริย์ของไทยด้วยถ้อยคำและภาษามือที่ถ่อยและหยาบช้าเพียงใด

ประเทศเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สเปน และอีกหลายประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็จะมีทั้งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองบุคคลในสถาบันฯเหมือน มาตรา 112 เพียงแต่บทกำหนดโทษไม่โหดเท่าของไทย

ถ้าพฤติกรรมของคนไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาขึ้นจนใกล้เคียงกับมาตรฐานของคนในอังกฤษและในยุโรปเมื่อใด เมื่อนั้นเราก็ควรจะต้องพิจารณาทบทวน มาตรา 112 กันอย่างแน่นอน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"