หมอพรทิพย์ : ผู้ที่กำลังพยายามทำลายประเทศด้วยการก่นด่า ทำลายคุณูปการของพระมหากษัตริย์ไทย จะไม่มีทางสำเร็จ


เพิ่มเพื่อน    

24 ต.ค.63 - ผู้แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Porntip Rojanasunan ว่า พระราชดำรัสในรัชกาลที่5สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของคนที่ได้รับการศึกษา การศึกษาเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการสร้างคน หากได้ศึกษาประวัติศาสตร์ จะพบว่าพระองค์ทรงส่งพระโอรสไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อนำสิ่งดีๆมาพัฒนาประเทศไทย การปฏิรูปประเทศครั้งแรกเกิดขึ้นในรัชสมัยพระองค์ท่าน โดยมีพระโอรสหลายพระองค์มีส่วนสำคัญ 

หนึ่งในนั้นก็คือระบบสาธารณสุขไทย จุดเริ่มต้นของทุกชีวิตจึงควรเริ่มที่ความรักความภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย เมื่อเรียนรู้อะไรก็อยากจะนำมาสร้างสังคมให้ดีขึ้น ไม่ใช่เอามาเหยียบย่ำ ตำหนิ ทำลาย 

แม้จะไม่เคยได้รับทุนหลวง แต่ครั้งแรกที่ได้รับทุนสนับสนุนไปศึกษาหลักสูตรในต่างประเทศคือทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ นพ ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ปรมาจารย์ด้านพยาธิวิทยาของไทยและโลก ผู้แนะนำให้หมอเรียนต่อด้านพยาธิกายวิภาคและต่อด้วยนิติเวช ท่านให้ทุนไปเรียนสองหลักสูตรเรื่องพยาธินิติเวชและนิติมานุษยวิทยา ความรู้ทั้งหลายคือแรงบันดาลใจในการนำมาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์และระบบพิสูจน์ศพนิรนามของไทย 

ผู้ที่กำลังพยายามทำลายประเทศด้วยแนวคิดที่เรียนมาหรือด้วยการสนับสนุนจากต่างชาติและการก่นด่าทำลายคุณูปการของพระมหากษัตริย์ไทยจะไม่มีทางสำเร็จ เพราะการกระทำนี้คือการไม่รักษาศีลและการบิดเบือนความจริง เรามาช่วยกันกระจายความจริง กระจายพลังบวก พลังสร้างสรรค์ พลังแห่งความกตัญญู พลังทั้งหลายจะกลับมาคุ้มครองแผ่นดิน#อยู่บนความจริง-รักษาศีล


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'