'ส.ส.ก้าวไกล' ชี้รัฐธรรมนูญไทยไร้สวัสดิการ ปรนเปรอแต่อาชีพข้าราชการ ไม่เห็นหัวคนจน


เพิ่มเพื่อน    

28 พ.ย. 2563 ที่ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.แบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ร่วมอภิปรายในหัวข้อ รัฐสวัสดิการอยู่อย่างไรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายณัฐชา ได้เริ่มต้นอภิปรายโดยการกล่าวถึงความหมายของรัฐสวัสดิการผ่านประสบการณ์ตรง ที่มีแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ภายหลังพ่อเสียชีวิต เผชิญกับความยากจนและการต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพียงลำพังของแม่ ในขณะที่สังคมไทยไม่มีสวัสดิการอะไร ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวทั้ง 3 คนต้องอาศัยอยู่ในห้องพักขนาดเล็ก ใช้ห้องน้ำรวมร่วมกับผู้อาศัยอื่นอย่างแออัด เป็นคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ไม่ได้ดีอะไร แต่สิ่งเหล่านี้ยังต้องแลกมาด้วยการที่แม่ต้องทำงานหลายงานติดต่อกันจนไม่มีเวลานอน พี่สาวต้องหยุดเรียนกลางคันเพราะแม่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะส่งเสียให้ลูกสองคนได้เรียนหนังสือพร้อมกันได้

“คำว่ารัฐธรรมนูญ และคำว่ารัฐสวัสดิการ ทั้ง 2 คำมีคำว่ารัฐอยู่ในนั้น คำหนึ่งสื่อถึง ธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของรัฐ อีกคำหนึ่งสื่อถึงสวัสดิการที่อยู่ในรัฐ ผมเองก็เป็นประชาชนเหมือนกับเพื่อนร่วมชาติอีกหลายล้านคนที่ต้องอาศัยอยู่ในรัฐที่มีธรรมนูญแต่ไม่ได้มีสวัสดิการอยู่ในนั้น รวมทั้งในความเป็นจริงเราแทบไม่มีสวัสดิการอะไรเลย ยิ่งไปกว่านั้นสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว แต่หลายๆ คนพอเข้าใกล้อายุ 60 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นคือมักจะเกิดคำถามว่าเราจะอยู่อย่างไร จะอยู่ได้หรือไม่กับเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท จึงย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่สังคมไทยส่งต่อความเชื่อกันมาอย่างยาวนาน ว่า ให้ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อไปสอบเข้ารับราชการ เพราะอาชีพข้าราชการเป็นเพียงอาชีพเดียวที่มีเงินบำนาญ มีรายได้ตลอดชีวิต คำถามที่เกิดขึ้นคือทำไมประเทศนี้อาชีพเพียงแค่ข้าราชการเท่านั้นที่มีรายได้ตลอดชีวิต ทำไมประชาชนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ถึงไม่มีบำนาญที่เพียงพอในการเลี้ยงชีพตลอดชีวิตบ้าง ทั้งที่ทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญและมีส่วนสร้างประเทศแห่งนี้ในมิติต่างๆ ด้วยกันทั้งสิ้น"

นายณัฐชา กล่าวต่อไปว่า ด้วยเหตุนี้จึงคิดว่าสิ่งสังคมไทยจำเป็นต้องทำทันทีคือทำให้ประชาชนทุกคนอยู่รอดไปด้วยกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิในการอยู่อาศัยในรัฐแห่งนี้อย่างมีศักดิ์ศรี ต้องไม่มีใครลำบากเมื่ออายุมากขึ้นในวัยเกษียณ ต้องไม่มีควรต้องหยุดเรียนกลางคันเพียงเพราะเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน เพื่อยืนยันหลักการเหล่านี้และทำให้เกิดขึ้นจริงจึงจำเป็นต้องกำหนดให้ธรรมนูญของรัฐมีสวัสดิการอยู่ในนั้น

นายณัฐชา ยังกล่าวด้วยว่า กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การจะกำหนดอะไรลงไปในกฎหมายสูงสุดของประเทศ แม้แต่การกำหนดให้มีรัฐสวัสดิการไว้ในรัฐธรรมนูญ จำเป็นต้องมีการทำงานทางความคิดแลกเปลี่ยนในวงที่กว้างขึ้น รวมถึงต้องขยายแนวร่วมให้มากขึ้นด้วย ทำให้คนในสังคมเข้าใจเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้นจำเป็นต้องให้ความรู้กับผู้มีอำนาจในปัจจุบันด้วยเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสวัสดิการให้กับประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง เพียงพอและเท่าเทียม ไม่ใช่การที่ประชาชนต้องพิสูจน์ความจน ต้องทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้รับสิทธิและการสงเคราะห์จากรัฐแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


พูดถึง "ธนาธร" ไปสองวัน เว้นบ้างดีมั้ย? บ่อยไปจะเป็นการ "ให้ราคาขยะสังคม" เกินมูลค่าจริงมากไป!

"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?