ชำแหละวิธีคิด 'ธนาธร' ไม่เหมาะจะมาเล่นการเมืองหรือเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

3 ธ.ค.63 - นายปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ นักวิชาการด้านบูรพคดีศึกษา โพสต์ เฟซบุ๊กดังนี้

ธนาธรอ้างว่าการมีระเบียบวินัยคือการตกอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการ :

ปรกติ ทุนนอกจะให้เร็วมาก หากคนประท้วงใช้คำว่า *เผด็จการ* (Dictator) หรือ *เผด็จการชั่วร้าย* (Evil dictator) เพราะรัฐบาลอเมริกากลัวคนอเมริกันในประเทศประท้วง หากบอกว่าเป็นการให้ทุนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย คนอเมริกันก็จะสบายใจขึ้นหน่อย ด้วยเหตุนี้ ม็อบในไทย จึงต้องด่ากราดผู้คนและองค์กรโดยใช้คำว่า *เผด็จการ* ไปทั่ว

รัฐบาลทำตามกฎหมายก็บอกว่าเผด็จการ โรงเรียนทำตามระเบียบก็บอกว่าเผด็จการ ทั้งๆ ที่สังคมไทยมีทางเลือก (Options) มากมาย อยากไปเรียนหนังสือไม่ต้องใส่เครื่องแบบก็โน่นกศน.และโรงเรียนฝรั่งโน่น เด็กๆ มีสิทธิ์เสรีภาพหรือทางเลือกจะไปที่ไหนก็ได้ พวกตนประท้วงและทำผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์คนอื่นมากมาย ถูกฟ้องหลายร้อยคดี ก็อ้างว่าเผด็จการ

ปีที่แล้ว NED ของรัฐบาลอเมริกาให้เงินแก่นักกิจกรรมประชาธิปไตยปลอมๆ ที่ประท้วงเย้วๆ ในประเทศไทยถึง 1 ล้าน 7 แสนดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ปีนี้ น่าจะมากกว่าเดิม https://chollima.org/exclusive-ned-spent-1-7-million.../...

ข่าวข้างล่าง นายธนาธรบอกว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการมีระเบียบให้นักศึกษาแต่งชุดนักเรียนมาเรียนเพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัยคือคำสั่งเผด็จการ อย่าแปลกใจที่ธนาธรและแก๊งที่จัดประท้วงใช้คำว่า *เผด็จการ* บ่อยๆ แม้แต่ในบริบทที่ไม่ใช่ก็ตาม(https://www.naewna.com/politic/535579...)

วินัยเป็นทักษะที่สำคัญมากในการประกอบอาชีพการงาน พระพุทธเจ้าตรัสในมงคลสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สอนให้ชาวพุทธเตรียมพร้อมทักษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ เช่นว่า

1.อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา 'อย่าไปเสวนากับคนชั่ว ให้คบคนดีและยึดคนดีเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต' ถ้ายึดคนชั่ว ความหายนะในครอบครัวก็จะตามมา

2.ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 'เลือกนับถือบูชา คนที่สมควรบูชา อย่าไปนับถือบูชาคนพร่ำเพรื่อ'

3.พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ วินโย จ สุสิกฺขิโต 'เรียนเอาความรู้ติดตัวให้มากๆ มีทักษะหรือความชำนาญในสิ่งที่ตนเองรู้ด้วย ฝึกหัดให้มีวินัยด้วย'

4.สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 'เมื่อจะต้องสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในทางธุรกิจ ก็ใช้ภาษาที่ไพเราะเสนาะโสต มีหลักวาทศิลป์ในการสื่อสาร'

ในอัฏฐกถาชาดก มีประโยคบาลีบันทึกเอาไว้ โน เจ อสฺส สกา พุทฺธิ วินโย วา สุสิกฺขิโต วเน อนฺธมหึโสว จเรยฺย พหุโก ชโนฯ 'ถ้าความรู้ติดตัวไม่มี ระเบียบวินัยก็ไม่มี คนทั้งหลายก็จะใช้ชีวิตไปเหมือนกระบือตาบอด ท่องป่าไปฉะนั้น'

ยสฺมา จ ปนิเธกจฺเจ อาเจรมฺหิ สุสิกฺขิตา ตสฺมา วินีตวินยา ธีรา จรนฺติ สุสมาหิตาติ 'แต่เพราะเหตุว่าคนบางกลุ่มในโลกนี้ มีครูอาจารย์สอนอบรมสั่งสอนมาดี จึงเป็นคนมีวินัยในตนเองเคร่งครัด มีปัญญาสามารถดำรงชีวิตโดยมีจิตใจมั่นคงเป็นอย่างดี'

สังเกตดูว่าประเทศที่เจริญรุ่งเรือง ผู้คนมักจะมีระเบียบวินัยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน จุดอ่อนคนไทยคือการมีวินัยหละหลวมหรือไร้วินัย ชอบทำตามใจตนเอง การอบรมคนให้มีวินัยในตนเองและมีวินัยต่อการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต

ประเทศเวียตนามกำลังจะไปดีกว่าประเทศไทยเพราะรัฐบาลประสบความสำเร็จในการรฝึกคนให้มีวินัยกว่านี่แหละครับ เนื่องจากรัฐบาลเขาเข้มงวดกว่า แต่นายธนาธรและพรรคพวกพยายามบอกว่าการฝึกคนให้มีระเบียบวินัยคือเผด็จการ สร้างภาพว่าโรงเรียนคือแหล่งเพาะเผด็จการ จึงเป็นแนวคิดที่เลอะเทอะ กำลังอยากให้คนไทยเป็นเหมือนกระบือบอดท่องป่ามากกว่า

คนมีความคิดเลอะเทอะแบบนี้ ไม่เหมาะจะมาเล่นการเมืองหรือเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรอกครับเพราะยิ่งจะทำให้บ้านเมืองเละเทะ ผู้คนไร้ระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น.


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ