เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

12 ธ.ค.63 -  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี นับแต่ปีพ.ศ. 2557 โดยครั้งนี้เลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กำหนดให้มีการเลือกต้ังอบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.นี่้

ล่าสุด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเปิดเว็บไซต์ ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้แล้ว โดยให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งกรอบหมายเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก คลิก ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ