ยกฟ้องแกนนำพลเมืองโต้กลับ พา 20 คนประท้วง คสช.


เพิ่มเพื่อน    

16 ธ.ค.63 - ที่ห้องพิจารณา 805 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.3046/2562 ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ฟ้อง นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ แกนนำกลุ่มพลเมืองโต้กลับ บิดาของนายสมาพันธ์ ศรีเทพ หรือเฌอ ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมปี 2553 เป็นจำเลย ในความผิดฐานกระทำการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตาม ป.อาญา มาตรา 116, ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3), ฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง

กรณีจำเลยจัดกิจกรรม “พลเมืองรุกเดิน” เมื่อวันที่ 15 มี.ค 2558 จำเลยกับพวกร่วมกันชุมนุมทางการเมือง โดยเริ่มเดินประท้วงตั้งแต่บริเวณหน้ากรมวิทยาศาสตร์บริการ จนมารวมตัวกันที่บริเวณลานปรีดี พนมยงค์ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อคัดค้านการใช้อำนาจของ คสช. โดยมีประชาชนร่วมชุมนุมกับจำเลย จำนวนประมาณ 20 คน ซึ่งเป็นการมั่วสุมชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เหตุเกิดที่แขวงพญาไท เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, แขวงดุสิต เขตดุสิต, แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องกัน

วันนี้ นายพันธ์ศักดิ์ จำเลยเดินทางมาศาลพร้อมนายอานนท์ นำภา ทนายความ ฟังคำพิพากษา

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยแล้ว มีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง เนื่องจากการกระทำของจำเลยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน