'เทพไท'เสียดาย'สมานฉันท์'ไม่ครบทุกฝ่าย วอนฝ่ายค้านลดทิฐิทบทวนใหม่


เพิ่มเพื่อน    

12 ม.ค.64-  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่าเมื่อดูรายชื่อคณะกรรมการสมานฉันท์ทั้ง11คนแล้ว จะเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิแทบทั้งสิ้น และเชื่อมั่นว่าจะทำหน้าที่เป็นประโยชน์กับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่มีความขัดแย้งอยู่ในขณะนี้ได้ไม่มากก็น้อย แต่เป็นที่น่าเสียดาย เมื่อคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดนี้ มีองค์ประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของสมาชิกรัฐสภาที่ได้วางไว้ เพราะยังขาดตัวแทนของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ซึ่งที่ผ่านมานายชวนก็ได้ใช้ความพยายาม และให้ความสำคัญในการพูดคุยเชิญชวนให้ตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้มีส่วนร่วมด้วย เคยได้ร่วมหารือกับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านมาแล้ว แต่เมื่อพรรคการเมืองฝ่ายค้านตัดสินใจไม่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ ก็เป็นหนทางเดียว ที่ประธานรัฐสภาจะต้องลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ออกมาก่อน เพราะเวลาได้ผ่านพ้นมานานพอสมควรแล้ว

"เชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้ สามารถทำงานขับเคลื่อนแนวความคิดการสมานฉันไปได้อย่างราบรื่น  และเชื่อว่าประธานรัฐสภาก็ยังจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้านสามารถเข้าร่วมในภายหลังได้ โดยอาจจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่อีก เพราะจากจำนวนเต็ม 21 คน  ครั้งนี้ได้แต่งตั้งเพียง 11 คนเท่านั้น ยังมีสัดส่วนของฝ่ายต่างๆที่ชัดเจน หรือคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดนี้ สามารถใช้โอกาสเชิญตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้าน หรือตัวแทนฝ่ายอื่นๆเข้าร่วมพูดคุยให้ข้อมูล ในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกก็ได้ เพื่อจะได้รับฟังความเห็นและข้อมูลอย่างรอบด้าน" นายเทพไท กล่าว

นายเทพไท กล่าวต่อว่า เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้แล้ว อยากจะเสนอให้ตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ได้ทบทวนความคิดอีกครั้ง ขอได้เห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดนี้ โดยการปล่อยวาง ลดทิฐิ หรือประเด็นการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง หยุดข้อขัดแย้งทางการเมืองไว้ก่อน แล้วหันมายึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น.


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'