"สกสค."เร่งสางคดีเช็คเด้ง200ล้าน ดองมา 5ปี จนท.รู้เห็นเป็นใจออกใบเสร็จรับเงินให้


เพิ่มเพื่อน    

            
         

18ม.ค.64- สกสค. เร่งส่างคดีตัวแทนขายหนังสือภาคอีสาน จ่ายเช็คเด้ง มูลค่า กว่า 200 ล้าน แต่เจ้าหน้าที่กลับออกใบเสร็จให้ทั้งที่ไปขึ้นเงินไม่ได้  ลั่นเกิดเหตุตั้งแต่ปี 2558 แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ เผยต้องย้อนสอบไปถึง อดีตผู้บริหารสกสค.ด้วย คาดสะสางคดีเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้มีนโยบายเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาทุจริตภายในองค์กร ไม่ว่าเป็น สกสค. และรวมไปถึงองค์การค้าของ สกสค. ที่เปรียบเสมือนหน่วยงานลูกของ สกสค. โดยตนตั้งเป้าหมายว่า จะต้องแก้ไขปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้น องค์การค้าของ สกสค. ซึ่งบางเรื่อเป็นเรื่องคั่งค้างจากในอดีตที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้น เพราะเราต้องการให้องค์การค้าของ สกสค. เป็นหน่วยงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ องค์การของ สกสค.มีเรื่องทุจริตที่มีเรื่องร้องเรียนและยังไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไข คือ กรณีตัวแทนขายหนังสือขององค์การค้าของ สกสค.รายหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการจ่ายเช็คที่ไม่มีเงินให้กับองค์การค้าของ สกสค. ขณะที่องค์การค้าของ สกสค.กลับออกออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ตัวแทนรายดังกล่าวด้วย ซึ่งเรื่องนี้มีมูลค่าความเสียหาย จำนวน 200 ล้านบาท เกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา ดังนั้นตนจะเร่งสะสางตรวจสอบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากทุจริตหรือความบกพร่องในการปฏิบัติงาน โดยตนจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

นายธนพร กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีดังกล่าว นอกจากจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้ว และตนอาจจะมุ่งไปถึงการดำเนินคดีความรับผิดทางละเมิดกับผู้เกี่ยวข้องด้วย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ตำราเรียนถูกนำส่งออกไปให้แก่ตัวแทนบริษัทเอกชนรายหนึ่งแล้ว แต่เช็คไม่ถูกนำมาขึ้นเงิน และยังมีการออกใบเสร็จ ซึ่งที่สำคัญที่สุด คือ เช็คฉบับนั้นไม่สามารถขึ้นเงินได้ รวมถึงตามหนี้ไปไม่ได้จึงทำให้องค์การค้าของ สกสค. เกิดความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวยังไม่เคยมีการดำเนินการใดๆ เลย ดังนั้นถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ตนจะต้องสะสางให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการมอบฝ่ายกฎหมายศึกษารายละเอียดอยู่  


"ในคดีเช็ค 200 ล้าน ขององค์การค้าของ สกสค. ผมคงต้องย้อนตรวจสอบไปถึงผู้บริหารในอดีตด้วยคงละเว้นใครไม่ได้ เพราะหากกระบวนการตรวจสอบยังคาราคาซังแบบไม่ถูกต้อง แต่เราต้องทำให้ถูกต้อง ดังนั้นก็ต้องปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้องหมดทุกคน ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีมวยล้มแน่นอน เพราะการดำเนินการในครั้งนี้ล้มไม่ได้ เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของการศึกษาชาติ อย่างไรก็ตาม ผมจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคมนี้"
 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'