"ธนพร" สั่งรื้อใหม่กรณีเช็คเด้ง 200 ล้าน เจาะลึกคนในองค์การ์ค้าฯ ตั้งแต่ผู้คุมสต๊อกไปจนถึงผู้บริหาร


เพิ่มเพื่อน    

8ก.พ.64-นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) กล่าวว่า ตามที่องค์การค้าของ สกสค.ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีตัวแทนขายหนังสือขององค์การค้าของ สกสค.รายหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการจ่ายเช็คที่ไม่มีเงินให้กับองค์การค้าของสกสค. ขณะที่องค์การค้าของ สกสค. กลับออกออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ตัวแทนรายดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้มีมูลค่าความเสียหาย จำนวน 200 ล้านบาทเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาฯ กอศ.) เป็นประธานนั้น ขณะนี้จากการสืบสวนข้อเท็จจริง เราไม่พบประเด็นอะไรเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลย เนื่องจากผลของการสืบข้อเท็จจริงที่ผ่านมา เป็นการสืบสวนกระบวนการดำเนินการต่างๆ ที่เป็นกระบวนการจากภายนอก

"ผมต้องการสืบให้ได้ข้อเท็จจริง ว่า การที่เช็คไม่ถูกขึ้นเงิน และมีการปล่อยสินค้าพร้อมกับการออกใบเสร็จออกไป เจ้าหน้าที่คนในองค์การค้าของ สกสค. มีส่วนรู้เห็นหรือไม่ เนื่องจากเรื่องนี้ถือว่ามีความผิดปกติผู้ที่ควบคุมดูแลสินค้ามีการปล่อยสินค้าทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับเงิน ดังนั้นผมจึงได้เสนอเรื่องให้ นายยศพล ดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับล่างเริ่มตั้งแต่ผู้คุมสต๊อกสินค้าไปจนถึงผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค. ว่า มีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะตั้งคณะกรรมการสอบรับผิดทางละเมิด เพื่อชดใช้เงินที่สูญเสียแทน เนื่องจากกระบวนการสอบสวนวินัยดำเนินการเสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมถึงหากพบว่ามีการกระทำผิดทางอาญาก็จะมีการดำเนินคดีทางอาญาด้วย"เลขาฯ สกสค.กล่าว


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"